Pourtraitschilder

Genealogie van Dirk Piebes SJOLLEMA

 

 


Genealogie
van
DPSjollema-80
Dirk Piebes Sjollema

Inhoud
Voornamen
Gezinnen
Meer

verwijzingen

Voor reacties

 

 

 

 

Dirk (Durk) Piebes SJOLLEMA werd gedoopt te Terbandsterschans op 6 juli 1760 als zoon van Piebe Willems Sjollema & Jetske Durks Tjessema. Dirk was huisschilder en is overleden te Heerenveen, Haskerland op 23 december 1840. Dirk trouwde te Nijehaske op 10 november 1799 met Sieuwke (Sjeuke) Heeres WALSTRA gedoopt te Nijehaske op 16 december 1771 als dochter van Heere Klazes Walstra & Fokje Ruurds. Sieuwke overleed te Heerenveen, Haskerland op 4 maart 1854.

Zij kregen kinderen.

blanco-80-94
Sjeuke Heeres Walstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WAZAMAR
sinds 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker