Wietske TROMP

blanco-400-500.gif
1848Wietske Michiels TROMP
geb Ypecolsga 15.01.1789
vader: Michiel Ages Tromp
moeder: Gerbrig Jentjes
ber
overl
Workum 17.12.1850
aangiftedatum Workum 16 december 1850 akte nr 72
Wietske Michiels Tromp is weduwe van Pieter Harmens van Wetzinga
tr Workum 13.09.1827
Romke SEVENSMA

geb
Langweer 10.10.1791
ged
Langweer 30.10.1791
vader: Sipke Brants Sevensma
moeder:
Janke Romkes van der Kooij
ber predikant *
overl
Workum 10.11.1859
aangiftedatum Workum 11 november 1859 akte nr 137

 

 

- Pasteltekening -- x -- cm -
- vervaardigd Workum 1848  -
Portret
ten halve lijve, en trois quart.
- sign.dat.  -
- eigenaar:  Huidige eigenaar niet bekend.
- fotograaf:  -

 

In de Vrije Fries van 1962 worden door Dr. E.J.F. Smits twee schilderijen uit 1848 genoemd, waarop het echtpaar staat afgebeeld. Schilder was de Groninger reizend portrettist Berend Kunst.

Romke Sevensma was toen dominee in Workum.

 

- Berend Wierts Kunst

-

Romke Sevensma deed belijdenis te Langweer 14.05.1792.

Het lidmatenregister van Doniawerstal vermeldt zijn intrede als predikant op 05.09.1819.

In 1827 was hij predikant der gemeente Lekkum. 

 

 

 

Bronnen:

Werkboekje, 1848, Workum, Do. Zevensma en Vrouw”
-
Genlias

Voor reacties