Romke SEVENSMA

blanco-400-500.gif
1848

 

Romke SEVENSMA
geb
Langweer 10.10.1791
ged
Langweer 30.10.1791
vader: Sipke Sevensma
moeder: Janke Romkes van der Kooi

ber predikant *
overl
Workum 10.11.1859
aangiftedatum Workum 11 november 1859 akte nr 137
tr 1 Doniawerstal 02.06.1820 akte nr 3
Janke Solkes TROMP
geb Woudsend 02.01.1801
ged
Woudsend 11.01.1801
Lidmaat te Doniawerstal, komend van Woudsend 04.06.1820

vader: Solke Walles Tromp
moeder: Tjitske Ages Tromp
ber
overl
Lekkum 28.02.1825
aangiftedatum Leeuwarderadeel 1 maart 1825 blad nr 5

tr 2
Workum 13.09.1827 akte nr 11
Wietske Michiels TROMP
geb Ypecolsga 15.01.1789
vader: Michiel Ages Tromp
moeder: Gerbrig Jentjes
ber
overl
Workum 17.12.1850
aangiftedatum Workum 16 december 1850 akte nr 72
Wietske Michiels Tromp is weduwe van Pieter Harmens van Wetzinga

 

- Pasteltekening -- x -- cm -
- vervaardigd Workum 1848  -
Portret
ten halve lijve, en trois quart.
- sign.dat.  -
- eigenaar:  in 1962 van L.A. Sluyterman te Eindhoven. Huidige eigenaar niet bekend.
- fotograaf:  -

 

In de Vrije Fries van 1962 worden door Dr. E.J.F. Smits twee schilderijen uit 1848 genoemd, waarop het echtpaar staat afgebeeld. Schilder was de Groninger reizend portrettist Berend Kunst.

Romke Sevensma was toen dominee in Workum.

 

- Berend Wierts Kunst

-

Romke Sevensma deed belijdenis te Langweer 14.05.1792.

Het lidmatenregister van Doniawerstal vermeldt zijn intrede als predikant op 05.09.1819.

In 1827 was hij predikant der gemeente Lekkum. 

 

Bronnen:

Werkboekje, 1848, Workum, “Do. Zevensma en Vrouw
-
Genlias

Voor reacties