Ouders

II

 

gezin

Adam Tebbens van der LEIJ
geb
Baflo 22.08.1801
vader: Theodorus Johannes van der Ley
(ber predikant te Vierhuizen, later te Baflo)
moeder:
Geertruida Adams Tebbens
ber Wethouder van Eenrum 1851-1852, landbouwer te Westernieland (Sikkemaheerd)
overl
Westernieland 19.07.1866
tr
Eenrum 08.03.1828 akte nr 6
Ebeltje Everts REENDERS *
geb
Eenrum 23.08.1802
ged Eenrum 05.090.1802

ber landbouwersche
overl Westernieland 19.11.18411827

 

Gezin Van der LEIJ - REENDERS

Het gezin woonde te Eenrum

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

III

a

Geertruida Debora Alagonda van der LEIJ
geb
Westernieland, gemeente  Eenrum 1829
ber
overl -- 1893
tr
Eenrum 09.06.1854 akte nr 9
Jan Klaassens van Ikema
geb
Pieterburen gemeente Eenrum 1827
vader: Klaas Jans van Ikema (ber landbouwer op Klinkenborgh te Pieterburen)
moeder:
Maike Davids Huninga (ber landbouwersche)
ber Landbouwer te Klein Garnwerd, daarna op Huninga te Eenrum
overl -- 1891

Twee kinderen

III

b

Abelina Nannetta van der LEIJ
geb
Westernieland gemeente Eenrum 1830
ber
overl
Saaxumhuizen gemeente Baflo 01.12.1872
aangiftedatum Baflo 2 december 1872 akte nr 80
tr
Eenrum 28.11.1860 akte nr 24
Onno Alberts HAZEKAMP
geb
Eenrum 1824
vader: Albert Onnes Hazekamp (ber landbouwer te Eenrum)
moeder:
Jantje Davids Huninga (ber landbouwersche)
ber landbouwer
overl Saaxumhuizen 08.07.1908

Drie kinderen

III

c

Johanna Lamina van der LEIJ
geb
Westernieland 1833
ber
overl -- 1917
tr
Eenrum 30.10.1856 akte nr 17
Geert Luies BOUWMAN
geb
Pieterburen 1833
vader: Luie Geerts Bouwman (ber landbouwer)
moeder:
Martje Oopkes Smith (ber landbouwersche)
ber landbouwer
overl -- 1860

 

III

d

Evert Reenders van der LEIJ
geb op
Sikkemaheerd te Westernieland 17.09.1835
ber
Landbouwer te Pieterburen("van der Leijheerd" aan de Oude Zeedijk), Burgemeester van Eenrum
overl Pieterburen 02.07.1915
tr
Eenrum 14.05.1858 akte nr 4
Anna JELTES
geb
– 01.04.1832
vader: Aries Jeltes (ber schoolonderwijzer, hoofd der school te Pieterburen)
moeder:
Martje Harmannus Havinga ('van Themaheert' Pieterburen)
ber
overl – 16.04.1866

gezin

III

e

Ebeltje Reenders van der LEIJ
geb
Westernieland 1841
ber
overl
tr
Eenrum 29.11.1862 akte nr 22
Harm van IKEMA
geb
Pieterburen 1831
vader: Klaas Jans van Ikema (ber landbouwer op Klinkenborgh te Pieterburen)
moeder:
Maike Davids Huninga (ber landbouwersche)
ber
overl
tr 2
Harm Davids HUNINGA
geb
Usquert
ged Usquert 04.01.1795
vader: David Harms Huninga (ber landbouwer op Huninga te Eenrum, kapitein 2e bataljon landstorm)
moeder: Grietje Jacobs Vennema

ber
landbouwer te Broek, wethouder van Eenrum 1852-1856
overl

 

III

f

Theodorus Johannes van der LEIJ
geb
ber
overl
tr

Gezina BORGMAN
geb

vader:
moeder:

ber
overl -- 1877

 

 

- Berend Wierts Kunst
-
Parenteel van Bruin Elses
-
Genealogie Noord Groningen

-

Berend Kunst reizend portretschilder 1794 - 1881,
Dr E.J.F. Smits / Drs P.J.Huizinga,
Uitgeverij J. Niemeijer/Groningen/1974

blz 33

Door de nazaten van Berend Kunst wordt een klein boekje bewaard, waarin Berend Kunst van 1823 tot 1873 zorgvuldig zijn werkzaamheden administreerde.

blz 37

1827   Eenrum   Mr. Reinders en 2 dochters

Wanneer men het geschrevene anders leest dan zou deze Mr. Reinders ook als Mr. Reenders te lezen kunnen zijn. Vooral het “Mr.” van meester geeft een (toeval?) zekerheid.
Hieruit zou men dan kunnen aannemen dat:
- de pasteltekeningen vervaardigd zijn te Eenrum in 1827 door Berend Kunst;
- dat er (een nog niet gevonden) derde portret bestaat. Van
Ebeltje Everts Reenders?
Mogelijk terug te vinden bij de nazaten via
Van der Leij en verder Van Ikema of Huninga?

Ook de datum 1827 kan een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geven:
- In mei 1827 zijn
Evert en Abeltje 30 jaar gehuwd.
-
Nantje wordt eind 1827 30 jaar.
-
Ebeltje wordt of is dan 25 jaar oud en gaat in maart 1828 trouwen.
Waarschijnlijk was dit hetgeen deze mensen deed vereeuwigen.Bronnen

- Genlias

Voor reacties