Ouders

I

 

gezin

Hidde Jakobs SIJTSMA
geb
1770
vader:
moeder:

ber
kalkbrander, procureursklerk, deurwaarder te Hoogkerk
overl Hoogkerk 12.04.1814
aangiftedatum Hoogkerk 13 april 1814 akte nr 7
tr
Jetske Tonnis RAVEN
geb

vader:
moeder:

ber
overl 1797 

Gezin SIJTSMA - RAVEN

Het gezin woonde te Hoogkerk

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

II

a

Jetske Hiddes SIJTSMA
geb
Hoogkerk 10.11.1797
ber
landbouwersche
overl Eenrum 27.07.1875
tr 1 Baflo 06.06.1816 akte nr 9
Harm Geerts WIERSEMA
geb Tinallinge 31.10.1792
vader: Geert Luitjes Wiersema (ber landbouwer)
moeder: Grietje Harms Knol

ber
overl Baflo 26.05.1817

aangiftedatum Baflo 27 mei 1817 akte nr 25

tr 2 Leens 10.05.1820
akte nr 8
Jan Onnes HAZEKAMP
geb
Eenrum 01.06.1797
vader: Onnes Hazekamp (ber landbouwer)
moeder:
Geertje Alberts
ber
landbouwer
overl 1830
tr 3
Eenrum 05.05.1835 akte nr 7
Marten Gerrits NUBÉ

geb
Eenrum 01.02.1810
ber
boerenknecht, landbouwer, wethouder (1856-1871), kerkvoogd NH Kerk
overl Eenrum 14.11.1871
begr Eenrum 16.11.1871


1869

 

 

- Genealogie van Marten Gerrits Nubé
- Berend Wierts Kunst

 

Bronnen

- Genlias

Voor reacties