Ouders

IV

a

gezin

1869

*

Marten Gerrits NUBÉ
geb
Eenrum 01.02.1810
ber
boerenknecht, landbouwer, wethouder (1856-1871), kerkvoogd NH Kerk
overl Eenrum 14.11.1871
begr Eenrum 16.11.1871
tr
Eenrum 05.05.1835 akte nr 7
Jetske Hiddes SIJTSMA
geb
Hoogkerk 10.11.1797
ber
landbouwersche
overl Eenrum 27.07.18751869

 

Gezin NUBÉ - SIJTSMA

Zij woonden op de boerderij de “Kleine Greden” aan de Mensingeweersterweg 11 te Eenrum.

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

V

a

Hilje NUBÉ
geb
Eenrum 10.08.1838
ber
overl
Eenrum 03.11.1922
tr
Eenrum 04.10.1879 akte nr 27
Bene WIERSUM
geb
Warfhuizen gemeente Leens 30.11.1844
vader: Jene Wiersum
moeder:
Berendtje Rijzebol
ber landbouwer
overl

 

V

b

Gerrit NUBÉ
geb
Eenrum 21.11.1843
ber
landbouwer, later herbergier te Zoutkamp en te Eenrum
overl
Groningen 21.05.1935
begr
Eenrum
tr
Eenrum 12.06.1879 akte nr 19
Menstje MULDER
geb
Eenrum 25.12.1847
vader: Jan Harmannus Mulder
moeder:
Alberdine Davids Huninga
ber
overl
Zoutkamp 21.09.1884
begr
Zoutkamp

gezin

 

Eenrum

Door huwelijk met de weduwe van zijn werkgever, Jetske Sijtsma, werd Marten Nubé landbouwer, later wethouder van Eenrum (1856 tot 1871) en voorzitter kerkvoogd van Eenrum van N.H. kerk.
Hij was volgeling van ds Hendrik de Cock. Op 20.09.1840 hield ds Hendrik de Cock een dienst op de boerderij van Marten. Er waren tussen de 200 en 300 mensen aanwezig. Stiefzoon (Stedezoon) Onne Jans Hazekamp en arbeider Reinder R. Zeef (getrouwd met Martens zuster Lutgerdina) haalden ds de Cock uit Groningen op.
Nube werd hierover ondervraagd door de burgemeester Ekkens. Nube erkende dat ds de Cock "woonachtig te Groningen" 's middags van 3.5 tot 4.5 uur in zijn schuur had gepreekt. De boerderij licht westelijk van de weg Eenrum - Mensingeweer op de zogenaamde “
Kleine Greeden”. Op de vraag van de burgemeester hoeveel mensen er waren geweest antwoordde Nubé dat hij dat niet wist daar hij er zelf niet bij was geweest vanwege ziekte maar hij schatte het aantal tussen de 200 en 300 mensen. "Is er nog wat bijzonders voorgevallen onder de prediking?" vroeg de burgemeester. "Naar ik vernomen heb is het daar toegegaan als gewoonlijk bij een openbare godsdienstoefening. Er zal dus gebeden en gezongen zijn en tweemaal gecollecteerd" was het antwoord. Toch was er wat bijzonders gebeurd, want de burgemeester besluit zijn verslag met de laconieke opmerking "En terwijl dit alles in zijn schuur plaats vond heeft men hem uit zijn hof een partij appels ontroofd. Dit laatste zal door kwade jongens zijn verricht." We hebben echter verder niets gevonden over de gevolgen van de gehouden godsdienstoefening voor Nubé, noch over de begerende jongens.
Hij koopt samen met zijn echtgenote op 24.07.1850 de boerderij de “
Kleine Greden”, Mensingeweersterweg 11 te Eenrum. Er waren namelijk de acht kinderen uit Jetskes vorige huwelijk die uitgekocht moesten worden. Nu is er 39 ha. Tien jaar later verkopen zij de boerderij.

Uit:
Duinkerken, W., De gemeente Eenrum. Historie van drie dorpen. Uitgave in eigen beheer, Dantumawoude, 1982.

 

 

- Genealogie van Marten Gerrits Nubé
- Berend Wierts Kunst


Bronnen

- Genlias
- Duinkerken, W., De gemeente Eenrum. Historie van drie dorpen. Uitgave in eigen beheer, Dantumawoude, 1982.

Voor reacties