Ouders

I

 

gezin

Luitjen Wierts KUNST
geb

vader:
moeder:

ber
timmerman
overl
tr

Trijntje Jans
geb

vader:
moeder:

ber
overl 

Gezin Luitjen Wierts Kunst - Trijntje Jans

Het gezin woonde te

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

II

a

Wiert Luitjens KUNST
geb 1759
ber molenmaker
overl 1828
tr Nieuwolda 16.12.1790
Jenneke (Anneke) Berents BAKKER
geb 1756
vader: Berent
moeder:

ber winkeliersche
overl 1850

gezin

II

b

Eiffien Luitjes KUNST
geb
Nieuw Scheemda 21.11.1762
ber
overl
Nieuw Scheemda 31.12.1845
tr
Nieuw Scheemda 24.06.1792
Harm Hendriks (WALMA)
geb
Nieuw Scheemda 21.09.1762
vader: Hendrik Alberts
moeder:
Evertje Nannes
ber
overl
Nieuw Scheemda 24.06.1828

Geen kinderen

II

c

Roelf Luitjens KUNST (KONST)
geb
ber
overl
tr
Anje Aljes BOTHUIS
geb
vader:
moeder:
ber
overl

gezin

II

d

Jacobus Luitjens KUNST (CONST)
ged
Nieuw Scheemda 30.08.1767
ber
kuiper
overl Veendam 01.02.1846
tr 1 Nieuw Scheemda 25.03.1800
Mettje Jans HAAIJER
ged Nieuw Beerta 13.09.1761

vader: Jan Hindriks Haaijer
moeder:
Gijssel Eijlderts (Busscher)
ber
overl Nieuw Scheemda 05.12.1820
tr 2
Termunten 15.06.1823 akte nr 8
Tettje Hindriks WOLDA
geb
Nieuwolda 18.01.1782
vader: Hindrik Tjakkes Wolda (ber landgebruiker)
moeder:
Elijzabet Pieters
ber naaister
overl
Tettje Hindriks Wolda is weduwe van Gerriet Siebrants Visscher

gezin 1
gezin 2

 

- Genealogie van Berend Wierts Kunst
-
Berend Wierts Kunst

 

Bronnen

- Genlias

Voor reacties