Ouders

II

c

gezin

Roelf Luitjens KUNST (KONST) *
geb
ber
kuiper
overl
tr
Anje Aljes BOTHUIS *
geb
vader:
moeder:
ber kuipersvrouw
overl 

Gezin Kunst - BOTHUIS

Het gezin woonde te Obergum

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

III

a

Trientje Roelfs KUNST
geb
Obergum 23.03.1800
ber
overl
tr
Winsum 24.04.1851 akte nr 4
Poppe Jans van der MOLEN
geb
Obergum 27.06.1795
vader: Jan Conraads (ber schipper)
moeder:
Gepke Eilers (ber winkeliersche)
ber winkelier
overl
Poppe Jans van der Molen is van Anje Edzes van der Laan

 

III

b

Zwaantje Roelfs KUNST
geb
Obergum 11.10.1801
ber
overl
tr 1
Winsum 31.01.1829 akte nr 1
Klaas Geerts MARTINI
geb
Winsum 05.11.1806
vader: Pieter Pieters Martini (ber broodbakker)
moeder:
Elizabeth Klaassens Reinders
ber
overl
tr 2
Winsum 23.09.1837 akte nr 8
Enne Jans WIERENGA
geb
Westeremden 07.06.1814
vader: Jan Siegers Wierenga (ber grutter)
moeder:
Geertruid Entes Mulder
ber broodbakker
overl

 

III

c

Luitjen Roelfs KUNST
geb Obergum gemeente Winsum 13.05.1804
ber
kuiper
overl
tr 1
Winsum 09.07.1836 akte nr 8
Jantje Willems KRUIZINGA
geb Mensingeweer 04.06.1811
vader: Willem Berends Kruizinga (ber landbouwer)
moeder:
Aafke Jacobs (ber landbouwersche)
ber
overl
tr 2
Winsum 19.08.1850 akte nr 23
Anna Engberts RIJTMA
geb
Ulrum 31.12.1817
vader: Engbert Jans Rijtma (ber landbouwer)
moeder:
Klaaske Klaassens Nienhuis (ber landbouwersche)
ber
overl

gezin 1
gezin 2

 

 

- Genealogie van Berend Wierts Kunst
-
Berend Wierts Kunst

 

In een boek van lidmaten Consistoriael Boek van d'Gemeente tot Obergum en Maarhuisen [HG Winsum c.a., inv. nr 192]

- aangenomen op belijdenis d. 28 maart 1803:
Roelf Luitjes Konst

- aangenomen d. 19 juni 1807:
Anje Aljes, ehevrouw van Roelf Luitjes Konst

 

 

 

Bronnen

- Genlias

Voor reacties