Ouders

III

c

gezin 1
gezin 2

1851


Hinderik (Hinderikus) KNOTNERUS HOVINGA
geb
Oostwolderpolder gemeente Midwolda 17.03.1816
ber
landbouwer
overl
Oostwolderpolder gemeente Midwolda 11.12.1890
aangiftedatum Midwolda 12 december 1890 akte nr 76
tr 1
Midwolda 18.10.1843 akte nr 20
Geessien Luitjens BOUWMAN
geb
Meeden 1815
ber
landgebruikster
overl Oostwold gemeente Midwolda 10.07.1858
Gesien Luitjens Bouwman is weduwe van Jan Hindriks Knotnerus
tr 2 Midwolda 22.12.1862
Geessien Daniels de JAGER
geb
Oostwold gemeente Midwolda 28.02.1816
vader: Daniel Eisses de Jager (ber landbouwer, burgemeester, rentenier)
moeder: Annegien Samuels Knotnerus
ber
overl
Oostwold gemeente Midwolda 01.03.1894
1851

 

Gezin KNOTNERUS HOVINGA - BOUWMAN

Het gezin woonde te Oostwold gemeente Midwolda

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

IV

a

Luitje Hinderikus HOVINGA
geb
Oostwold gemeente Midwolda 10.07.1844
ber
landbouwer
overl
Oostwold gemeente Midwolda 21.04.1908
tr
Midwolda 13.03.1868 akte nr 7
Anna KNOTTNERUS
geb
Oostwold gemeente Midwolda 1848
vader: Samuel Ottes Knottnerus (ber landbouwer)
moeder:
Geeske Cornelius Knottnerus (ber landbouwster)
ber landbouwersche
overl

gezin

1854

IV

b

Annechien HOVINGA
geb
Oostwold gemeente Midwolda 26.01.1846
ber
overl
Tjamsweer gemeente Appingedam 06.02.1927
aangiftedatum Appingedam 7 februari 1927 akte nr 8
tr
Midwolda 13.03.1868 akte nr 6
Jan Hindrik WIERTSEMA
geb
Bierum 1843
vader: Pauwel Wierts Wiertsema (ber landbouwer)
moeder:
Trijntje Geerts Post
ber landbouwer
overl voor 1927


1854

IV

c

+*
Oostwold gemeente Midwolda 31.10.1847
aangiftedatum Midwolda 1 november 1847 akte nr 64

 

IV

d

Eelje (Eetje) HOVINGA
geb Oostwold gemeente Midwolda 18.09.1849
ber
overl Oostwold gemeente Midwolda 19.04.1886

aangiftedatum Midwolda 19 mei 1886 akte nr 31


1854

IV

e

Sibold
geb Oostwold gemeente Midwolda 30.12.1851
overl Oostwold gemeente Midwolda 13.01.1852
aangiftedatum Midwolda 14 januari 1852 akte nr 2

 

IV

f

Sibolt
geb Oostwold gemeente Midwolda 16.02.1853
overl Oostwold gemeente Midwolda 07.06.1853
aangiftedatum Midwolda 8 juni 1853 akte nr 32

 

IV

g

Anna HOVINGA
geb Oostwold gemeente Midwolda 17.06.1854
overl Oostwold gemeente Midwolda 26.01.1858
aangiftedatum Midwolda 27 januari 1858 akte nr 18


1854

IV

h

+*
Oostwold gemeente Midwolda 11.08.1857
aangiftedatum Midwolda 12 augustus 1857 akte nr 55

 

 

- Berend Wierts Kunst
-
Jan Frederik Boven

 

Bronnen

- Genlias

Voor reacties