Hendrikus KNOTNERUS HOVINGA


1851

Hinderik (Hinderikus) KNOTNERUS HOVINGA
geb
Oostwolderpolder gemeente Midwolda 17.03.1816
ber
landbouwer
overl
Oostwolderpolder gemeente Midwolda 11.12.1890
tr
Midwolda 18.10.1843 akte nr 20
Geessien Luitjens BOUWMAN
geb
Meeden 26.04.1815
ber
landgebruikster
overl Oostwold gemeente Midwolda 10.07.1858
Gesien Luitjens Bouwman is weduwe van Jan Hindriks Knotnerus
tr 2 Midwolda 22.12.1862
Geessien Daniels de JAGER
geb
Oostwold gemeente Midwolda 28.02.1816
vader: Daniel Eisses de Jager (ber landbouwer, burgemeester, rentenier)
moeder: Annegien Samuels Knotnerus
ber
overl
Oostwold gemeente Midwolda 01.03.1894

Gezin Knotnerus Hovinga - Bouwman

Zie ook vier kinderen uit het gezin Hovinga-Bouwman

 

- Pasteltekening 47 x 38 cm -
- vervaardigd 1851 -
Portret
ten halve lijve, en trois quart.
- sign.dat. r.o. B Kunst 1851 -
- eigenaar: S. Wessels te Oldehove -
fotograaf:
-

 

 

 

- Berend Wierts Kunst

 

Bronnen:

- bron 4, blz 21 cat.nr. 22
-
Genlias

Voor reacties