Horatius FERF en Anna Cornelia Eldering FERF


1849

Horatius FERF
geb
Bolsward, Tietjerksteradeel 12.11.1840
aangiftedatum 14 november 1840 akte nr 223
ber werd 29.02.1858 student te Leiden en promoveerde aldaar tot doctor in de beide rechten; hij werd eerst secretaris der gemeente Tietjerksteradeel, later kantonrechter te Bergum en lid der provinciale staten van Friesland
overl
s Gravenhage 1898
tr
Bolsward 06.11.1866 akte nr 36
Cornelia de KOK
geb
Bolsward 21.11.1845
aangiftedatum 24 november 1845
blad nr 64
vader: Boele Jacobus de Kok
moeder:
Elisabeth Margaretha Mulier
ber
overl

Zie ook gezin Ferf - De Kok

Anna Cornelia Eldering FERF
geb
Bolsward, Tietjerksteradeel 18.10.1841
aangiftedatum 19 oktober 1841 akte nr 217
ber
overl
Bolsward, Tietjerksteradeel 16.04.1859
aangiftedatum 18 april 1859 blad nr 19
ongehuwd

Zie ook gezin Ferf - De Kok

 

- Pasteltekening 61 x 52 cm -
- vervaardigd Bergum 1849 -
Dubbelportret
.
- sign.dat. r.m. B. Kunst p. 1849 -
- eigenaar: Th. Ferf te s Gravenhage -
- fotograaf -

 

 

 

- Berend Wierts Kunst

 

Bronnen:

- Werkboekje, 1849, Bergum, Griffier Ferf en Vrouw en 2 Kinderen
- bron 1, blz 56 1849 Bergum Griffier Ferf en Vrouw en 2 Kinderen
-
Genlias

Voor reacties