III

a

gezin

Roelof Reins ZIJDA
geb Bakhuizen 22.09.1871
aangiftedatum 23 september 1871 akte nr 118
ber boerenknecht, boerenarbeider, tuinman, koster, begrafenisbode
overl Oudemirdum 01.09.1947
tr Balk 24.11.1894
akte nr. 36
Fokjen Oenes FEENSTRA
geb Oudemirdum 22.11.1874
aangiftedatum 23 november 1874 akte nr 148
ber dienstbode
overl Nijemirdum 08.02.1948
begr Oudemirdum 14.02.1958

 

Gezin ZIJDA FEENSTRA

Het gezin woonde te Oudemirdum in de gemeente Gaasterland

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

a

Rein Roelofs ZIJDA
geb Oudemirdum,
Gaasterland 30.03.1895
aangiftedatum 1 april 1895 akte nr 39
ber
overl Koudum 03.04.1975
tr Koudum 28.04.1921
akte nr 13
Jeltje Egberts van der MEER
geb
Oudega, gemeente Hemelumer Oldeferd 09.08.1895
aangiftedatum 10 augustus 1895 akte nr 112
vader: Engbert van der Meer
moeder:
Rimke Strots
overl Oudega 23.03.1965

gezin

IV

b

Oene Roelofs ZIJDA
geb Oudemirdum, gemeente Gaasterland 19.06.1897
aangiftedatum 19 juni 1897 akte nr 65
ber
overl 10.09.1945
begr Oudemirdum 14.09.1945
tr 1 Gaasterland 11.05.1922
akte nr 15
Geertje ROELEVINK
geb
Gaasterland 30.11.1901
aangiftedatum 2 december 1901 akte nr 129
vader: Yke Roelevink
moeder:
Sjoukjen Otter
ber
overl Oudemirdum, gemeente
Gaasterland 22.03.1925
aangiftedatum 23 maart 1925 akte nr 15
tr 2 Balk 08.07.1926
Durkje KOOYMAN
geb Oudehaske, gemeente
Haskerland 08.05.1901
aangiftedatum 9 mei 1901 akte nr 98
vader: Romke Douwes Kooyman (ber veekoopman)
moeder: IJke
(Ieke) Johannes Huisman
ber
overl Sneek 20.12.1984
begr Oudemirdum 24.12.1984

gezin 1
gezin 2

IV

c

Ieke Roelofs ZIJDA
geb Oudemirdum 09.04.1906
ber
overl na 1984
tr Balk 31.12.1924
Durk Gerbens de JONG
geb 12.12.1903
vader:
moeder:

ber
overl 21.12.1961

7 kinderen

- Genealogie Roelof Reins Zijda
- Genealogie van Maria Hendrika Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

- Tresoar
-
Genlias

Voor reacties