II

c

gezin

Rein Sietzes ZIJDA (Rein Sytzes SIJDA)
geb
Gaasterland 03.11.1838
aangiftedatum 3 november 1838, blad nr. 47
ber
overl Mirns en Bakhuizen,
Gaasterland 16.06.1898
aangiftedatum 16 juni 1898, akte nr. 53
tr Balk,
Gaasterland 20.05.1869 akte nr. 18
Jies Roelofs de JONG (Jies de JONG)
geb Sondel,
Gaasterland 26.06.1843 huis nr 12
aangiftedatum 26 juni 1843, blad nr. 33
vader: Roelof Ykes de Jong
moeder:
Neeltje Jelles de Vries
ber boerin
overl Skarl, Hemelumer Oldeferd 19.04.1906
aangiftedatum 19 april 1906 akte nr 21

 

Gezin ZIJDA De JONG

Het gezin woonde te Gaasterland

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

a

Roelof Reins ZIJDA
geb Bakhuizen, Gaasterland 22.09.1871
aangiftedatum 23 september 1871, akte nr. 118
ber boerenknecht, boerenarbeider, tuinman, koster, begrafenisbode
overl Oudemirdum 01.09.1947
tr Balk 24.11.1894
akte nr. 36
Fokjen Oenes FEENSTRA
geb Oudemirdum 22.11.1874
aangiftedatum 23 november 1874, akte nr. 148
ber dienstbode
overl Nijemirdum 08.02.1948
begr Oudemirdum 14.02.1958

gezin

III

b

Sietze Reins ZIJDA
geb
Mirns, gemeente Gaasterland 29.06.1873
aangiftedatum 30 juni 1873, akte nr. 101
ber
overl
tr
Stavoren 30.11.1899 akte nr 4
Aag de ROOS
geb
Stavoren 29.09.1871
aangiftedatum 30 september 1871, akte nr. 27
vader: Arjen Sibles de Roos
moeder:
Jantje Kornelis de Roos
ber
overl

gezin

III

c

Neeltje Reins SIJDA
geb
Gaasterland 12.11.1875
aangiftedatum 13 november 1875, akte nr. 154
ber
overl
tr
Hemelumer Oldeferd 27.12.1900 akte nr 40. Bruid tekent "Zijda".
Jan de VRIES
geb
vader:
moeder:
ber
overl

 

III

d

Kornelis Reins SIJDA
geb
Gaasterland 10.03.1879
aangiftedatum 12 maart 1879, akte nr. 45
overl

 

III

e

Yke SIJDA
geb
Gaasterland 31.01.1885
aangiftedatum 31 januari 1885, akte nr. 12
overl Gaasterland 12.11.1890
aangiftedatum 13 november 1890, akte nr 105

 

- Genealogie van Roelof Reins Zijda
-
Wazamar archief

bronnen:

- Tresoar
-
Genlias

Voor reacties