III

a

gezin

Jan (John) BOEZEL
geb Klundert (NL) 12.01.1842
overl Eastmanville, Michigan (USA) 02.03.1914
begr Holland, Michigan (USA) 08.03.1914
tr Holland, Michigan (USA) 28.09.1872
gesch (USA) ca 1880
Grietje (Maggie, Grace) van WIJK
geb Kollumerland (NL) 29.03.1856
ber huishoudster
overl Chicago, Illinois (USA) 20.08.1915
begr Forest Park, Illinois (USA) 22.08.1915

 

Geboorteakte Jan BOEZEL

Bron:

- Burgerlijke Stand (BS) Klundert, Noord-Brabant 1842

No. 2
In het jaar een duizend acht honderd twee en veertig, den dertiende dag der maand Januarij, is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Klundert, Provincie Noord-Braband, verschenen:
Albert Boezel, oud vijf en dertig jaren, van beroep Winkelier, wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat een kind van het mannelijk geslacht, alhier, op den twaalfden dag der maand Januarij dezes jaars, des namiddags ten vieren ure, is geboren in het huis wijk B, nummer honderd acht en tachtig, van hem komparant, en van Gerdina Bogaerts, oud negen en dertig jaren, zonder beroep, wonende mede alhier, zijne huisvrouw, aan welk kind hij verklaard heeft te geven de voornaam van Jan, van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannis Maclean, oud negen en dertig jaren, van beroep kuiper, en van Pieter Heijboer, oud vier en zestig jaren, van beroep winkelier, beiden wonende binnen deze Gemeente, en is deze Akte na voorlezing, door ons met de komparanten geteekend.
A. Boezel
J. Maclean
Pieter Heijboer
De Burgemeester, Ambtenaar voornoemd,
D. Korteweg

originele akte

jan-boezel-gebakte-500

 

- Genealogie van Gerrit Jannes van Wijk
- Genlias

Voor reacties