W IJ B U R G

“Ik ga pas publiceren wanneer mijn genealogisch onderzoek af is”
Woorden van gelijke strekking werden menigmaal geuit door
Willem Adriaan Wijburg.
Dit als antwoord op de vraag “Wanneer komt het geslacht Wijburg in een boek? Of op internet?”
Na een halve eeuw genealogisch onderzoek door Willem niet zo’n gekke vraag.
Echter Willem was nog niet zover.

Het staat op papier, echter niet gepubliceerd in boekvorm, doch wel als document op internet geplaatst, om in eigen gebruik snel de gevonden gegevens te kunnen overzien, aan te vullen en te corrigeren. Dit vond plaats (in de tachtiger jaren van de vorige eeuw) tussen Jacob Waterborg in de Verenigde Staten en Fred en W.A. Wijburg in Nederland.

Deze gegevens uit de te noemen Genealogie Waterborg - Wijburg - Calon - Bouts geplaatst op internet worden oneigenlijk gebruikt (geldelijk gewin).

Zelf in 1980 begonnen met genealogische onderzoek naar
de voorouders en nazaten Geertruida Wijburg” .
Hierdoor kwam ik in contact met dhr. W. A. Wijburg (toen ook wonend in Utrecht) en ben hem dankbaar voor de schriftelijke reacties na telefonisch informatie en de tip de gegevens van de onderstaande internetpagina te downloaden.
Hier heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Vooral gelet op het vermelde in gele kleur.

Onderstaande genealogie is overgenomen van het internet.
De URL
http://www.umkc.edu/sbs/waterborg/genealog.html werkt m.i. nu niet (meer).
Echter zijn door mij in 2000 de pagina’s van
Wijburg uit de vermelde internetpagina gedownload.
Dit als naslagwerk voor eigen genealogisch onderzoek naar Wijburg, daar mijn vrouw in een zijlijn afstamt van
Geertruida Wijburg.

Walter Andreas Groen

 

 

© WIJBURG

 

 

 

 

 

 Genealogie
Waterborg - Wijburg - Calon - Bouts

Under Construction, for some time to come.

 

Note: most of these files are conversions of my genealogy information in 1987.
   To get the MSworks v4.0 database program (Windows95) as a 11.5 MB ZIP file, press
and read _Info.txt file.
   I cannot provide Excel, sorry.
Press Shift key and click on link to collect and save the file.
Bronnen.doc : bonnen van informatie (MS Word v7)

Kwartierstaat Waterborg

Stamboom Waterborg

Stamboom Wijburg

Stamboom Calon

Stamboom Bouts

Uitleg

·  De beschrijvingen van personen, met Kwartierstaat en Stamboom identificatie nummers, zijn gemaakt door Word v7, en zijn manueel van links voorzien  (dat wil   zeggen met HomeSite v2.5).

·

·  De tabellen van Kwartierstaat en alle Stambomen zijn HTML-vertalingen door de Excel v7 Internet Assistant van individuele pagina's in een enkel groot Spreadsheet (Alle kolommen zijn 15 'Courier New 10' letters breed). De links zijn daarna manueel gemaakt.

·  De lijsten van bronnen zijn aanvankelijk gemaakt door Word v7 Internet Assistant, en manueel van links voorzien.

·  Email voor een verklaring van gebruikte persoon identificatie nummers voor Kwartierstaat (zoals #47) en Stamboom (fragmenten) (zoals A1.3.6)

·  Lijst van Bronnen, veelal met persoonlijk commentaar en interpretatie, voornamelijk gekregen in de '70 en 80'er jaren van Fred Wijburg en vele andere familieleden, en nu met de 'links' van HTML van Appleworks naar de PC overgebracht (in stukjes en beetjes, als ik tijd heb.)

 

·  Indien U geďnteresseerd bent in deze informatie, maak dan een kopietje in uw Browser.

·  Indien U kopietjes van informatie of bronnen materiaal zou willen hebben, stuur me dan een Email bericht en ik zal zien wat ik kan doen.

·  Indien U verbeteringen en aanvullingen hebt, inclusief de nieuwste feiten over trouwen, kinderen, Overlijdens, etc., ook dan graag een berichtje via Email. Als er foto's of kopietjes (scans) voorradig zijn, hang ze dan maar aan de Email.

 

Verontschuldiging: als ik Engelse woorden gebruik, dan is dat "force of habit". Laat me maar weten wat niet juist is en ik zal het/me verbeteren. Ik zal proberen alle Nederlandse trema's en zo te vinden en verbeteren, maar de 'ij' blijft een 'ij' (dubbel karakter) tenzij iemand mij kan vertellen hoe ik die allemaal gemakkelijk kan veranderen.

 

 

URL: http://www.umkc.edu/sbs/waterborg/genealog.html (Last updated on December 11, 2000)
© 1997 Jakob Waterborg.  
E-mail <WaterborgJ@umkc.edu>

 

http://myprofile.cos.com/waterborg

 

Jakob H. Waterborg  Jacob H. Waterborg

 

 

- Genealogie van Geertruida Wijburg
- Wazamar Archief
- Genlias

Voor reacties