II

150


151

gezin

Simen (Symen) Tjerks VISSER
geb Uitwellingerga 12.10.1763
ged Uitwellingerga 30.10.1763

ber visser
overl Woudsend (
Wymbritseradeel) 14.02.1814
aangiftedatum 15 februari 1814, akte nr. 2
tr Uitwellingerga 16.11.1788
Rinsche Sjoukes
geb Heech 29.07.1769
ged
ber winkelierster
overl
Wymbritseradeel 31.05.1853
aangiftedatum 1 juni 1853, akte nr. 73

 

Gezin Visser - Rinsche Sjoukes

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

III

 

a

Tjerk Symens VISSER
geb ca 1791
overl na 1811

 

III

 

b

Sjouke Symens VISSER
geb 1792
overl na 1811

 

III

 

c

Aant Symens VISSER
geb 1794
overl na1811

 

III

 

d

Antje Symens VISSER
geb 1795
overl na 1811

 

III

 

e

Baukjen Symens VISSER
geb
overl na 1811

 

III

75

--
74

f

-
-

Minke Symens VISSER
geb Uitwellingerga 1799
ber boerin
overl Nijemirdum 16.06.1830
aangiftedatum 17.06.1830 blad nr 11
tr 1 Balk 18.03.1818
(Akte nr. 5)
Hendrik Willems de WILDE
geb Harich 01.04.1784
ged Harich 25.04.1784
vader: Willem Jans de Wilde (ber boer, rentenier)
moeder: Liesbert Rijkholts ten Brink (ber boerin)

ber
overl Gaasterland 16.11.1818
aangiftedatum 16 november 1818, blad nr 19
tr 2 Gaasterland 14.01.1820 (akte nr 1)
Johannes Lijkles (Lykeles) WIERSTRA
geb Sondel 09.02.1794
ber landbouwer
overl Nijemirdum 08.05.1840
aangiftedatum 09.05.1840 blad nr 9

 

III

 

g

Aukjen Symens VISSER
geb ca 1801
overl na 1811

 

III

 

h

Jan Symens VISSER
geb ca 1805
overl na 1811

 

- Genealogie van Symentje Johannes Wierstra
-
Wazamar archief

bronnen:

- Tresoar
- Genlias  

Voor reacties