III

37
36

Symentje Johannes WIERSTRA
geb Nijemirdum 02.07.1826
ber boerin
overl Doniawerstal 13.02.1869
tr Gaasterland 12.05.1847
Robijn Wiebes FEENSTRA
geb Wyckel 05.09.1821
ber veehouder, landman
overl Hemelumer Oldeferd 19.05.1909

 

Geboorteakte Symentje Johannes Wijerstra

bronnen:

- Burgerlijken Stand, Provincie Vriesland, Arrondissement Sneek, Grietenije Gaasterland.
- Geboorten 1826.
- Uittreksel afgegeven te Balk 28 april 1847.

In het jaar Een duizend acht honderd en zesentwintig, den tweeden der maand July is te Nijemirdum uit Johannes Lykeles Wijerstra, Landbouwer en Minke Symens Visser zijne echtgenoote geboren een kind van het vrouwelijk geslacht genaamd Symentje.

Uittreksel BS

 

- Genealogie van Symentje Johannes Wierstra
-
Wazamar archief
- Tresoar
- Genlias  

Voor reacties