IV

d

gezin

Johannes Sytzes van der WAL
geb Kolderwolde 11.02.1853
ber boerenknecht, werkman
overl
tr Koudum 19.05.1881
akte nr 14
Froukjen Willems STEIGENGA
geb Oudega, gemeente Hemelumer Oldeferd 28.07.1856
vader: Willem Cornelis Steigenga (ber timmerman)
moeder: Sijke Johannes Schotanus
ber boerenmeid
overl

 

Gezin Van der WAL - STEIGENGA

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

V

a

Durk Johannes van der WAL
geb Koudum,
Hemelumer Oldeferd 11.08.1882
aangiftedatum 12 augustus 1882, akte nr. 110
overl

 

V

b

Willem Johannes van der WAL
geb Koudum,
Hemelumer Oldeferd 12.10.1883
aangiftedatum 12 oktober 1883, akte nr. 146
overl

 

V

c

Sytze Johannes van der WAL
geb Kolderwolde,
Hemelumer Oldeferd 29.07.1885
aangiftedatum 30 juli 1885, akte nr. 105
ber boerenknecht
overl 09.03.1963
begr Koudum
tr Koudum, Hemelumer Oldeferd 19.05.1911
akte nr 22
Baukje Harmens KROEZE
geb Hemelumer Oldeferd 11.12.1888
vader: Harmen Douwes Kroeze (ber boerenknecht, werkman)
moeder: Rinske Hendriks Bosma

ber dienstbode
overl 10.06.1974
begr Koudum

gezin

V

d

Aagjen Johannes van der WAL
geb Kolderwolde,
Hemelumer Oldeferd 22.10.1887
aangiftedatum 22 oktober 1887, akte nr. 148
overl

 

V

e

Wopke Johannes van der WAL
geb Kolderwolde,
Hemelumer Oldeferd 07.11.1889
aangiftedatum 8 november 1889, akte nr. 139
ber boerenknecht
overl
tr Hemelumer Oldeferd 18.05.1916
akte nr 15
Jantje Cornelis LAFFRA
geb Workum 25.06.1890
aangiftedatum 26 juni 1890, akte nr. 77
vader: Cornelis Alberets Laffra (ber arbeider, schipper)
moeder: Sibbeltje Jans Pietersma

ber
overl

gezin

V

f

Tjalke Johannes van der WAL
geb
Hemelumer Oldeferd 13.09.1891
aangiftedatum 14 september 1891, akte nr. 120
overl

 

V

g

Herre Johannes van der WAL
geb
Hemelumer Oldeferd 22.10.1898
aangiftedatum 24 oktober 1898, akte nr. 128
overl

 

- Genealogie van der Wal
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties