IV

b

gezin

Yke Sytzes van der WAL
geb Kolderwolde 19.11.1847
aangiftedatum 19 november 1847, akte nr. 97
ber arbeider, koopman
overl Gaasterland 14.01.1924
tr Balk, Gaasterland 07.05.1874
akte nr 9
Elske Pieters PIETERSMA
geb Oudemirdum 15.07.1854
aangiftedatum 17 juli 1854, blad nr. 39
vader: Pieter Harings Pietersma (ber arbeider, werkman)
moeder: Pietje Pieters Visser (dienstbode)

ber geen
overl Balk 23.04.1920
aangiftedatum 24 april 1920, akte nr. 32

 

Gezin Van der WAL - PIETERSMA

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

V

a

Pieter Ykes van der WAL
geb Bakhuizen, Gaasterland 28.03.1875
aangiftedatum 29 maart 1875, akte nr. 46
overl Bakhuizen 22.12.1877

 

V

b

Pieter Ykes van der WAL
geb Hemelumer Oldeferd 13.12.1878
aangiftedatum 14 december 1878, akte nr. 169
ber
overl Hilversum 01.06.1948
tr Balk, Gaasterland 17.05.1902
akte nr 25
Gettje Wessels KOUWENHOVEN
geb Sondel 06.02.1880
vader: Wessel harmens Kouwenhoven (koopman)
moeder: Sietske de Vries
ber
overl Hilversum 05.10.1968

gezin

V

c

Tjal Ykes van der WAL
geb Hemelumer Oldeferd 14.02.1880
aangiftedatum 14 februari 1880, akte nr. 33
ber werkster
overl
tr 1 Sneek 15.05.1898
akte nr 24
Douwe Egberts van der KOOI
geb De Hommerts 31.05.1874
ber schipper
overl Bolkzijl 05.03.1926
tr 2 06.12.1930
Jolle de BOER
geb
vader:
moeder:
ber
overl Lemmer 1939

 

V

d

Sietze Ykes van der WAL
geb Nijemirdum 21.11.1884
ber stuurman, kapitein
overl Sneek 07.11.1958
begr Joure
tr Balk, Gaasterland 01.06.1907
akte nr 22
Jaike (Jaaike) Lijkeles PIETERSMA
geb Balk 08.05.1885
vader: Lykele Tjeerds Pietersma (ber werkman, arbeider)
moeder: Aukjen Jaaitjes Dijkstra

ber
overl Groningen 04.07.1956

gezin

- Genealogie van der Wal
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties