II

b
gezin

Johannes Dirks van der WAL
geb
Elahuizen 1786
ber arbeider
overl
Hemelumer Oldeferd 02.08.1833
aangiftedatum 2 augustus 1833, akte nr. 54
tr
Balk, derde proclamatie van 12 november 1809
Trouwregister Hervormde gemeente Balk
DTB nr. 294, 1658 - 1811
Aaltje Johannes Betzema
geb
Balk 1789
vader: Johannes Betzes Betzema
moeder:
Antje Sitzes Zietzema
ber
overl
Hemelumer Oldeferd 08.09.1857
aangiftedatum 9 september 1857, akte nr. 78

 

Gezin Van der WAL - BETZEMA

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

a

Geeske Johannes van der WAL
geb Hemelumer Oldeferd 12.02.1811
aangiftedatum 14 februari 1811, blad nr. 5
overl

 

III

b

Dirk van der WAL
geb Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum) 24.02.1812
aangiftedatum 27 februari 1812, blad nr. 14
overl

 

III

c

Johannes van der WALL
geb Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum) 11.07.1813
aangiftedatum 13 juli 1813, blad nr. 42
overl

 

III

d

Antje van der WAL
geb Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum) 27.02.1815
aangiftedatum 28 februari 1815, blad nr. 8
overl

 

III

e

Zwaantje van der WAL
geb Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum) 02.12.1816
aangiftedatum 7 december 1816, blad nr. 69
overl

 

III

f

Sietze (Sytze) Johannes van der WAL
geb Oudega, Hemelumer Oldeferd 12.03.1819
aangiftedatum 13 maart 1819, blad nr. 22
ber arbeider, werkman
overl Harich 30.01.1862
tr Koudum 12.12.1844
akte nr 28
Tjaltje (Tjal) Ykes FEENSTRA
geb Oudega 02.09.1820
aangiftedatum 5 september 1820, akte nr. 55
ber
overl Harich 16.08.1856

gezin

III

g

Aaltje van der WAL
geb Hemelumer Oldeferd 25.12.1821
aangiftedatum 29 december 1821, blad nr. 101
overl

 

III

h

Aaltje Johannes van der WAL
geb Oudega, Hemelumer Oldeferd 17.03.1825
aangiftedatum 19 maart 1825, blad nr. 30
ber
overl
tr
Rauwerderhem 16.05.1854, akte nr. 11
Willem Pieters de JONG
geb
Sijbrandaburen 1828
vader: Pieter Hanses de Jong
moeder:
Willemke Klazes Zandstra
ber
overl

 

III

i

Betze Johannes van der WAL
geb Hemelumer Oldeferd 16.02.1828
aangiftedatum 19 februari 1828, blad nr. 8
ber
overl
Hemelumer Oldeferd 21.05.1862
aangiftedatum 22 mei 1862 akte nr A49
tr
Hemelumer Oldeferd 11.07.1849 akte nr. 23
Neeltje Pieters JELSMA
geb
Haskerland 29.09.1828
aangiftedatum 29 september 1828, blad nr. 56
vader: Pieter Jacobs Jelsma
moeder:
Sijke Jans Meester
ber
overl

gezin

III

j

Willem van der WALL
geb Hemelumer Oldeferd 28.02.1832
aangiftedatum 29 februari 1832, akte nr. 13
overl

 

- Genealogie van der Wal
-
Wazamar archief

 

Familienamen 1811

Antje Sitzes Zietzema, weduwe Johannes Betzes [Betzema], wonende te Balk

Kinderen: Aaltie 22 jaar, wonende te Nijega (Hemelumer Oldeferd), Sitze 21 jaar, Truike 20 jaar, wonende te Joure, Betze 16 jaar, Rinkjen 13 jaar, Inne 12 jaar, Jacob 7 jaar, Bauke 5 jaar

Kleinkinderen: (v.
Aaltje en Johannes Durks van der Wal) Geeske 11 maanden

    Mairie Balk, deel 3, fol. 69

Familienamen 1811

Johannes Betzema, weduwe Antie Sitzes Sietzema als moeder en voogdes, Balk

Kinderen: Truike 20 te Joure, Betze 16, Rinkjen 13, Inne 12, Jacob 7, Bauke 5

N.B. de moeder neemt de naam Betzema aan voor haar kinderen

Mairie Balk, deel 3, fol. 69v

 

bronnen:

 

Voor reacties