129

516


517

gezin

notariŽle akten

Kornelis (Cornelis) Pieters van ES
geb
vader: Pieter
moeder:

ber meester
smid te Brielle
overl
tr
Pieternella Jacobs LANGSTRAAT
geb
vader: Jacob Langstraat
moeder:
††
ber
overl Brielle
17.05.1759
Pieternella Langstraat is weduwe van Thomas de Baan

 

Gezin Van ES - LANGSTRAAT

Het gezin woonde te Brielle

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

 

a

Pieter van ES *
ged Brielle 30.11.1731
Hervormde Kerk
ber meester
smid
overl
tr? Brielle 01.02.1765
Rachel MEULDIJK
ged
vader:
moeder:
††
ber
overl
Woonde te Brielle

gezin

III

258


259

b

Nicolaas Kornelis van ES
ged Brielle 14.09.1734
get Applonia Langstraat
ber
boekhouder van gemenelandsmiddelen over Hellevoetsluis
overl Hellevoetsluis 07.03.1817
akte nr 5
otr Hellevoetsluis 12.02.1773
Geertruij Jacoba GALLAS
ged Hellevoetsluis 05.04.1744
ber
overl

gezin

III

 

c

Jan Kornelis van ES *
geb
ber meester smid
overl Brielle voor 1776
woonde te Maassluis

 

- Genealogie van Pieternella van Es
-
Wazamar archief

NotariŽle akten

Datum:
15/12/1752

Notaris:
Daniel Rolandus

Aard van de akte:
testament

Regest:
Testament van Kornelis van Es en Pieternella Langstraat, echtelieden wonend te Brielle. De man stelt de vrouw aan tot universeel erfgenaam. Kinderen krijgen bij zijn overlijden drie zilveren ducatons ieder. Haar erfgenamen zijn : haar man, de drie kinderen uit tegenwoordig huwelijk, te weten Pieter van Es, Nicolaas van Es en Jan van Es, en de drie kinderen uit eerder huwelijk met Thomas de Baan, te weten Willem de Baan, Jacob de Baan en Kornelia de Baan, ieder voor een kindsdeel. Naast elkander over en weer benoemen zij tot voogden Pieter de Baan, conciŽrge van het stadhuis te Brielle. en Jan van Es, mr. smid te Oud-Beijerland. Seclusie weeskamer.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1108

Nummer van de akte:
62

 

Datum:
12/07/1759

Notaris:
Daniel Rolandus

Aard van de akte:
inventaris

Regest:
Inventaris van de boedel van Kornelis van Es te Brielle in gemeenschap bezeten met zijn op 17/5/1759 overleden huisvrouw Petronella Langstraat. Gedaan ten verzoeke van Pieter de Baan en Jan van Es als voogden over de minderjarig nagelaten kinderen. Er is een huis met erf en smidswinkel in het Zuideinde met nog een huis ernaast dat deels verhuurd is aan Willem Onwijn. Verder een stalletje bij de wal op de hoek van het Gasthuisslop. Volgt opgave van ijzerwaren en gereedschap. Onder Jan van Es te Oud/Beijerland berust nog f 250, zijnde comparants moederlijk erfdeel.
Er zijn vorderingen wegens arbeid en leveranties op: Arie Kool, Jan van der Velden, Leendert Rietdijk, Philip Roggenbach, Joost van der Steeg, Jan van Nonnen, Leendert Plooster, Kornelis Kooiman, Pieter Wuister, Aarnout van Meggelen, Barend van Schuring, Klaas Jans den Hartog, Jan Janson broederbakker op de hoek van het Maarland, Govert van der Poel, Leendert Beijer, Gerrit Louwe, Dirk Dekker, Katharina Lammers, Willem Poldervaart, Kornelis van der Lucht, Neeltje van Schaik, Jan Mens, Hendrik Kluit, Arie van der Hoeven, Arie Markenburg, Arie Kommers Rietdijk, Johannes Terwiel, Joost van Sina, Johannes Aalstede, Maarten van der Straten, Johannes Overgoor, Floris Aarts Dekker, Leendert van der Bijl, Leendert Noordijk, Arie Westdijk, Jan Boekhorst, Robert van der Meulen, Meier Abrahams, David van Westenhout, Kasper Gerrits, de Mennonietenarmen van Brielle, Johannes Simons, Dirk van der Wacht, Willem van der Bijl, Leendert Voogd, Johannes van Westenhout, Jannetje Plooi, Jan van Waardenberg, Abraham van Bokkelen, Philip Boelť, Pieter Poorterman, Pieter de Graaf, Gijsbert Baars, Sijbrand Roskam, Jan Mulder, Krijn Poel, Jan Noordijk, Kornelis Blijenburg, erfgenamen van Isaak Vermaat, Krijn Manintveld, de weduwe van Pieter Krijns Poel, Teunis Boutkan, Kornelis Paling, Willem Meister, Jacob Laai, Joris Plasje, Jan van der Kreek, Johannes 't Mannetje, Kornelis Vermaat, de weduwe van Gerrit van Dijk, Aart Floris Dekker, Theodorus Beels, Herman Hof, Johannes Volkert, Kornelis Plasje, Leendert Heimans Blok, Jan Verwei, Arie Hoogwerf, Jan van Boeimeer, Willem Keiser, Charles Boomhouwer, Philip Janson, Adolf Franken, Jan Simons de Pijper, Job Smeerdijk, Govert van Dijk, Willem Nieuwland, Leendert Klaas, Jan Keukenmeester, Adriaan van der Beek, Maarten Vermeer, Jafet Schoneman, Arie van der Bol, Jan Berne aannemer van 's lands werken, Jacob Dekker, de weduwe van Kornelis van der Duin, Gerrit Scheigrond, de erfgenamen van Nicolaas Honig, Dirk Spaan, Adriaan Dorsman, Lammert Teunis, Dirk van Bokkem, Kornelis van Sellen, Jan Dorsman, Andreas van der Sluis, Pieter van Heinsbergen, de Grote Armen van Rugge voor het Rikse kerkhof, Kornelis den Beel, Bart Simons, Jan van Hamburg, Arie Drogendijk en Kornelis Bul. Totaal van de vorderingen ruim
f 900. Volgt opgave contanten, goud en zilver, kleding (getaxeerd door Andries Opperman en Jan Dorsman) , linnen en meubilair.
Betalingen aan (wegens): Martinus Simons, Pieter Schoneman, Jafet Schoneman (schoenen), Willem van der Bijl, Adrianus Dorsman, Leendert Plooster, Jan Spruit, Jan Plooi, Hugo van Andel, Jacob van der Hidde, Hendrik Kluit en Arie van der Hoek (winkelwaren), Robert Vermeulen (een pruik), Maarten van Bokkelen (vlees), Maria Welleman, Adriana van der Hoek, Marijtje Burmanje (naailoon), Arnoldus Beekman, Hendrik Kampwijk (kleermakersloon), David van Westenhout (mantelhuur), Phlip Janson (hoeden), Jan van der Linden van Slingeland te Dordrecht, Abraham Taarlink, Aarnout van Meggelen (loon als smidsknecht), Pieter Wuister (koffie en thee), Willem Meister, Kornelis Vermaat, Gerrit van Dijk (grutten), de weduwe van Gelein Schreur (koffie), Kasper Gerrits (knopen)Kornelis Smoor (kaas), Willem Keiser (melk), Teunis Boutkan (karnemelk), Govert van Dijk (het houden van beesten), Charles Boomhouwer (brood), Kornelis Kooiman (roggebrood), Kornelis Kleiman (turf), Dirk Spaan (dranken), Dirk Dekker (schoolgeld), Johannes Simons (timmerwerk), Jan Overgoor (bier), Jan Verwei (metselwerk), Hendrik van der Meer (schilderwerk).
Nicolaas van Es deed enkele voorschotten.
Er zijn schulden op obligatie aan de Mennonieten/armen (f 800) en Petrus Boerma.
Overledene was eerder gehuwd met Thomas de Baan. De kinderen Willem de Baan, Jacob de Baan en Kornelia de Baan hebben hun vaderlijk erfdeel van 3 zilveren ducatons ieder nog tegoed.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1115

Nummer van de akte:
24B

 

Datum:
01/08/1759

Notaris:
Daniel Rolandus

Aard van de akte:
overeenkomst

Regest:
Compareren enerzijds Kornelis Pieters van Es, mr. smid te Brielle, weduwnaar van Pieternella Langstraat, en anderzijds Willem de Baan, mr. smid in Overschie, Jacob de Baan, mr. smid te Brielle en Kornelia de Baan, meerderjarige ongehuwde dochter mede te Brielle, allen nagelaten kinderen van Pieternella Langstraat uit eerder huwelijk met Thomas de Baan en nog Pieter de Baan te Brielle en Jan Pieters van Es, smid te Oud-Beijerland als voogden over de minderjarige kinderen van overledene en eerste comparant, t.w. Nicolaas Kornelis van Es en Jan Kornelis van Es. Na aftrek van alle schulden is het saldo van de boedel nauwelijks meer dan f 1000. Eerste comparant behoudt de boedel met overname van alle schulden en betaalt f 100 aan elk der kinderen.
Bij hertrouwen voor zijn eigen kinderen 25 jaar zijn gaat naar hen de helft van de boedel.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1115

Nummer van de akte:
33

 

Datum:
01/02/1765

Notaris:
Adrianus Hubertus Honigh

Aard van de akte:
testament

Regest:
Mutueel testament van Pieter van Es, mr. smid, en Rachel Meuldijk, echtelieden te Brielle. Erfdeel kinderen een zilveren ducaton ieder. Naast langstlevende stellen zij tot voogd aan zijn broer Nicolaas van Es, boekhouder van gemenelandsmiddelen over Hellevoetsluis, wonend te Brielle. Seclusie weeskamer.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1147

Nummer van de akte:
 

 

Datum:
04/05/1776

Notaris:
Marinus Sandifort jr.

Aard van de akte:
procuratie

Regest:
Compareren Jan van Dulken en Pieter van Es wonend te Brielle, Nicolaas van Es wonend te Hellevoetsluis en Jan van Es wonend te Maassluis. Als erfgenamen van Jan van Es, gewoond hebbend en ab intestato overleden te Brielle, machtigen zij Jan Verhagen in Oud-Beijerland tot transport van een huis en erf in de Voorstraat aldaar, thans bewoond door Jan Schut. Getuige Maximiliaan Biggelmeier.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1158

Nummer van de akte:
42

bronnen:

-
Doop-, Trouw- en Begraafboeken Hellevoetsluis DTB
- Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg


Voor reacties