17

17

16
Johanna Petronella TERWIEL
geb Brielle 02.11.1859
ber
overl Voorburg 11.09.1937
begr Hellevoetsluis 14.09.1937
tr Hellevoetsluis 09.07.1891
Fokke Abram GROEN
geb Vlissingen 09.12.1862
ber timmerman, Schrijver en na 01.12.1903 bewaarder bij de Marinewerf te Hellevoetsluis
overl Voorburg 23.10.1940
begr Hellevoetsluis 26.10.1940

pleegvader

1926

Geboren Johanna Petronella Terwiel

Bron:

Burgerlijke Stand Brielle nr 104

In het jaar een duizend acht honderd negen en vijftig, den tweeden der maand November is voor Pieter van Andel, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Brielle, verschenen Johannes Terwiel, oud zesentwintig jaren, schoenmaker, wonende te Brielle, welke heeft verklaard, dat zijn echtgenoot Cornelia Johanna Knop, binnen deze Gemeente, op den tweeden der maand November een duizend acht honderd  negen en vijftig, des ochtens ten drie ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Johanna Petronella.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Andries Simon Burgerhout, oud vijfenveertig jaren, Klerk ter Secretarie en van Johannes Baptistus Franciscus Jautze, oud achtentwintig jaren, Klerk ter Secretarie, wonen beiden alhier.
En is hiervan opgemaakt deze acte en na voorlezing onderteekend door den Ambtenaar, den declarant en de getuigen. 

 

- Genealogie van Johanna Petronella Terwiel
- Wazamar archief
  

Voor reacties