IX

5
4

Adriana Jacoba (Jeanne) STERK
geb Rotterdam 26.10.1916
ber correspondente Nederlands, Duits, Frans en Engels;
stenotypiste en collationeerster Nederlands en Duits; weefster;
dichteres
overl Amersfoort 17.11.1994
begr Amersfoort 21.11.1994
Alg begrpl ”Rusthof”
tr Rotterdam 29.03.1944
gesch Rotterdam 25.02.1976
Fokke Abram (Fokke) GROEN
geb Zwollerkerspel 12.5.1919
ber Werktuig- en bouwkundig tekenaar, opzichter,
Stedebouwkundig tekenaar, technisch hoofdambtenaar van
de prov Utrecht
overl Beek (Lmb) 15.7.1993
gecr Arnhem 19.07.1993
crematorium Moscova


1987

Geboorteakte Adriana Jacoba Sterk

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam 1916 no 10675

copy originele akte:

Heden zevenentwintig October negentien honderd zestien verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam: Wouter Sterk, oud eenendertig jaren, letterzetter, wonende alhier, die verklaarde, dat op zesentwintig October dezes jaars, des voormiddags te elf uur, alhier, Sint Agathastraat nummer zesentwintig a, te zijner huize is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Jacoba den Hoedt, zonder beroep, mede wonende alhier, zijne huisvrouw, welk kind zal genaamd worden: Adriana Jacoba. Gedaan in tegenwoordigheid van Johan Hubertus de Graaff, oud drieendertig jaren, gemeenteklerk, wonende alhier en van Jan Gerrit Bravenboer, oud eenendertig jaren, gemeenteklerk, wonende alhier. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Wouter Sterk
- Wazamar archief

Voor reacties