VI

40
41--

Wouter STERK
geb Enkhuizen 24.05.1831
ber pakhuisknecht, zeepziedersknecht, kuiper
overl Vlaardingen 20.06.1906
tr 1 Enkhuizen 19.08.1855
Marritje MEIJRINK
geb Blokzijl 12.02.1825
overl Vlaardingen 24.01.1872
tr 2
Fritsje ANKER
geb Blokzijl 14.09.1829
overl Vlaardingen 19.07.1908

 

Geboorteakte Wouter Sterk

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Enkhuizen 1831 no 73

Den zes en twintigsten dag der maand Mei van 't jaar Aachttienhonderd Een en Dertig ten elf ure, voor den middag.
Acte van Geboorte van Wouter Sterk geboren te Enkhuizen den vier en twintigsten Mei des avonds ten negen ure, zoon van Jacobus Sterk en Helena Catharina Greiner (Echtelieden) wonende op de nieuwe markt te Enkhuizen.
Het kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
Getuigen Sikke Koster oud zeventig jaren, van beroep conchergie op 't Raadhuis wonende op de breedstraat en Theunis Jacobsz de Vries oud vijftig jaren, van beroep daglooner, wonende op de breedstraat.
Op het verzoek aan ons gedaan door den Vroedmeester Dirk Lijklama a Nijholt bij absentie van den vader.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten bevestigd, ongevolge de Wet door mij onderteekende Mr. Dirk Pieter Ris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Enkhuizen.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Wouter Sterk
- Wazamar archief

Voor reacties