IX

c

Catharina Nelly (Tiny) STERK
geb Rotterdam 04.12.1921
ber militair bij de Koninklijke Luchtmacht
overl Oss 09.09.2003
gecr Rosmalen 12.09.2003
levensgezel van
Gep ter HOEVEN
geb
vader:
moeder:

ber militair bij de Koninklijke Landmacht
overl Maren-Kessel 28.11.2009
gecr


1995

Beroep

Militair bij de Koninklijke Luchtmacht

 

Curriculum Vitae

1

Persoonlijke gegevens:

 

 

naam en voorletters:

STERK, C.N.

 

geboortedatum en
geboorteplaats:

4 december 1921
Rotterdam

 

burgerlijke staat:

Ongehuwd

 

godsdienst:

Protestant

 

woonplaats en adres:

Maren (gemeente Lith) Noord-Brabant
Wijlseweg 2

2

Opleidingen

 

 

Lager onderwijs

6 klassen 1928 - 1934

 

MULO A

4 klassen 1934 - 1939 (1e klas gedoubleerd)

 

Handelsopleiding

Machineschrijven, handelscorrespondentie, stenografie Nederlands-Frans-Duits-Engels.

 

Rijbewijs

B en E

3

Betrekkingen

 

 

Voor indiensttreding bij de Koninklijke Luchtmacht in 1954 was ik sinds 1939 werkzaam bij verschillende bedrijven en kantoren achtereenvolgens in de functie van:
telefoniste, stenotypiste vergaderstenografe en directiesecretaresse.
Teneinde mijn kennis van de franse taal te vergroten, werkt ik in 1951 en 1952 als secretaresse bij Rus & Co/Rott. Lloyd te Marseille, alwaar ik tevens consulaatwerkzaamheden verrichtte, alsmede bij de firma Nouveau te Marseille en Parijs.

4

Militaire diensttijd

 

 

opkomst

foto-10c-klu-0-gr

Mei 1954 als vrijwillige reserve in werkelijke dienst bij de Koninklijke Luchtmacht na een parttimerverbintenis bij het Korps Luchtwachtdienst van ca 1 jaar.

 

Verbintenissen

Februari 1953 reserve parttimerverbintenis met bestemming het Korps Luchtwachtdienst
Mei 1954 reserveverbintenis gesloten voor de duur van 2 jaren met bestemming voor de opleiding tot officier Korps Luchtwachtdienst.
Juli 1961 een verbintenis gesloten voor onbepaalde tijd bij de Dienstgroep van vrouwelijke officieren van de Koninklijke Luchtmacht.

 

Militaire opleidingen

- Militaire vorming 1954 in Luvakamp te Zeist
- officiersopleiding 1954 bij de Luchtmacht officiers- en kaderschool te Breda
- opleiding tot KLD-officier 1954 bij Staf KLD te Zeist
- opleiding tot filmoperator op vliegbasis Ypenburg
- cursus militair recht te s-Gravenhage
- cursus squadroncommandant te Middelburg bij het COAK
- opleiding voor militair rijbewijs op de vliegbasis Deelen.

foto-10c-klu-1

 

Militaire functies

- Van november 1954 tot en met augustus 1960 als officier werkzaam geweest bij onder meer de Luchtwachttroepen Alkmaar, Leeuwarden en Amersfoort.
In deze periode was ik Luva-part-timers bij de onderscheidene luchtwachtgroepen, waarbij het tevens tot mijn werkzaamheden behoorde wervingsavonden te organiseren en te leiden, spreekbeurten te vervullen in het kader van de werving; de vrijwilligsters, die zich aanmelden te doemn onderwerpen aan een medische keuring, verbintenissen af te sluiten en de vrijwilligsters haar militaire opleiding te geven.
- Van september 1960 tot februari 1961 geplaatst bij het Luva-squadron te Apeldoorn als officiertoegevoegd aan de commandant.
- Van februari 1961 tot november 1962 geplaatst als commandant Luva-squadron Zeist te Zeist.
- van november 1962 tot heden werkzaam bij het bureau Personeels-mobilisatie van de Dienst Opperofficier Personeel Koninklijke Luchtmacht (DOOP KLu) te s-Gravenhage, als waarnemend hoofd van het bureau.
Deze funkte houdt onder meer in:
a. grootverlof personeel van de Klu voorzien van een mobilisatiebestemming.
b. door middel van herhalingsoefeningen de operationele bruikbaarheid van dit mobilisabele personeel op peil houden.
c. doorstroming en verjonging van het mobilisabele bestand bevorderen.
d. controle bij de onderdelen van de Klu inzake het mobilisabele bestand.
e. vergaderingen en besprekingen met diensthoofden van de Luchtmachtstaf en Generale Staf KL op personeels gebied.

 

 

foto-10c-klu-3-gr

5

Referenties

 

 

- Luitenant-Kolonel Luva D. Mewe, Chef Luva s-Gravenhage, tel. 070-722722
- Majoor Klu M. van Galen, Hoofd Bureau Algemene Zaken DOOP KLu, tel. 070-722722
- Bureau arbeidsbemiddeling KLu, Kalvermarkt 28 te s-Gravenhage, tel. 070-721745 of 070-721757

 

 

 

NOOT

Wanneer dit Curriculum Vitae gemaakt is weet ik niet.
1967??

Walter Andreas Groen

 

- Genealogie van Wouter Sterk

bronnen:

- Wazamar archief

Voor reacties