III

c

gezin

Popke STAALMAN
ged Amsterdam 09.08.1786
Hervormd, in de Noorder kerk
get
Popke Haijes, Sara Uijtenboogaart
pastor
Winoldus Budde
ber scheepstimmerman
overl Amsterdam
19.05.1832
otr Amsterdam 27.07.1810
tr
Amsterdam 12.08.1810
Catharina Rosina KAHLE (KAHL╔, K
─HLE)
geb Amsterdam 04.01.1786
ber
vader:
moeder:
overl Amsterdam 24.03.1845

 

Gezin STAALMAN - KAHL

Het gezin woonde te Amsterdam, te Edam

bronnen

gen

nr

voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

a

Jan Hendrik STAALMAN
geb Amsterdam 09.07.1811
ged Amsterdam 14.07.1811
Evangelisch-Luthers, Lutherse kerk
get Jan Hendrik Kahle, Elizabeth Reuvenkamp
pastor
George Hendrik Lagers
ber schoenmakersknecht
overl Amsterdam 17.05.1832
aangiftedatum 18 mei 1832
ongehuwd

 

IV

b

Ida Elisabeth STAALMAN
geb Amsterdam 23.11.1812
ber
overl Amsterdam 06.10.1894
tr Amsterdam 29.01.1875
Johan Jacob DEHLINGER
geb Amsterdam 20.09.1807
ged Amsterdam 27.09.1807
Evangelisch-Luthers, Lutherse kerk
get Philip Gotlieb Dehlinger, Maria Margĺa Dehlinger
pastor Johannes Tissel

vader: Johan Jacob Dehlinger
moeder:
Petronella Jets
ber
overl Amsterdam 12.04.1882

geen kinderen

IV

c

Christoffel STAALMAN
geb Amsterdam 13.07.1814
ber
overleden Amsterdam 26.02.1881
tr 1 Amsterdam 23.11.1842
Josina Pieternella DRUKKER
geb Amsterdam 18.09.1808
ged Amsterdam 18.11.1808
vader:
moeder:

ber
overl Amsterdam 26.08.1874
tr 2 Amsterdam 20.01.1875
Catharina Hendrika LAZERON
geb Amsterdam 26.09.1835
vader:
moeder:

ber
overl Amsterdam 06.01.1900

gezin 1
gezin 2
geen kinderen

IV

d

Jan STAALMAN
geb Amsterdam 23.03.1817
ber schoenmaker
overl Amsterdam 14.06.1841
ongehuwd

 

IV

e

Alida STAALMAN
geb Amsterdam 19.12.1817
overl Amsterdam 12.01.1818

*

IV

f

Jan Coenraad STAALMAN
geb Amsterdam 14.12.1818
ber zeilenmaker
overl Amsterdam 16.06.1902
tr 1 Amsterdam 11.07.1849
Cornelia Christina RADEMAKER
geb Batavia 27.07.1822
op 'het kampement van Weltevreden'
vader:
moeder:

ber
overl Amsterdam 21.05.1875
tr 2 Amsterdam 11.09.1878
Christina TINKELENBERG
geb Hoorn 18.04.1835
vader:
moeder:

ber
overl voor 1902

gezin 1
gezin 2
geen kinderen

IV

g

Abraham STAALMAN
geb Amsterdam 01.05.1821
ber
koperdraaier, hoofdmachinist bij de Marine te Hellevoetsluis en Den Helder en leraar aan de machinistenschool te Amsterdam
overl Amsterdam
01.10.1889
tr Hellevoetsluis 11.10.1849
akte nr 30
Eva Pieternella VOSSEVELD
geb Hellevoetsluis 1832
ber
overl
Amsterdam 11.03.1891

gezin

IV

h

Gerrit STAALMAN
geb Edam
05.08.1824
ber gezagvoerder op de grote vaart, baas zeilmaker bij de Marinewerf Den Helder
overl Amsterdam
13.10.1917
begr Huisduinen

tr Hellevoetsluis 23.08.1856
akte nr 20
Catharina Jannetje VOSSEVELD
geb Hellevoetsluis 28.06.1837
ber
overl
Den Helder 23.02.1922

gezin

IV

i

Catharina Rosina STAALMAN
geb Edam 11.09.1826
ber werkster
overl Amsterdam 07.01.1879
tr Amsterdam 06.02.1856
Christaan Petrus ADDINK
geb Amsterdam 07.03.1825
vader:
moeder:

ber
overl Amsterdam 03.12.1900

vier kinderen

- Genealogie van Gerrit Staalman
-
Wazamar archief

 

Toegevoegd aan de stamboom want te vondeling gelegd en daarna snel overleden in het aalmoezeniersweeshuis.

bronnen:

- Genlias

Voor reacties