19

38
f

Grietje POSTHUMUS
geb Schiermonnikoog 21.03.1856
aangiftedatum 22 maart 1856, blad nr. 3
overl Hilversum 09.02.1956
tr Hilversum 28.11.1891
akte nr 94
Leendert GROENHUIJZEN           
geb Hilversum 1865
vader: Jan Groenhuijzen (ber stratenmaker)
moeder: Helena Hovius

ber stratenmaker
overl


1885

Overlijdensakte van Grietje Posthumus

bron:

Burgerlijke Stand van Hilversum 1956 Akte nr 103

 

Nr 103

1956

   Heden, …………………………….dertien februari……………….……………
negentienhonderd zes en vijftig, verscheen voor mij, abtenaar van de burgerlijke
stand van Hilversum:
…
Schoonhoven, Hendrika………………………………………….………………
oud
acht en dertig ……………..jaar, ……..zonder beroep…….……………...,
wonende te…………..
Hilversum…………………………………… , die verklaarde
dat op……………
negen februari……………………………………….…………..
negentienhonderd zes en vijftig, te ……………………..
achttien…….……….uur,
………………………………………
vijf en dertig………minuten, in de gemeente
Hilversum is overleden:
…
Posthumus, Grietje,………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
oud
negen en negentig jaar….,……zonder beroep…………………………...
geboren
te Schiermonnikoog….wonende te ..Hilversum,…………………….…
weduwe van: …Groenhuijzen , Leendert, dochter van:…………………..
Posthumus,…Pieter Hendrik en van : ..Gotschalk,………………………….
Jacoba, beiden overleden………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

                w.g.                                                                                   w.g.
 


-
Genealogie van Rinske Posthumus
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias  

Voor reacties
Walter Andreas Groen