IV

g


1901

Leendert Hendrik POSTHUMUS
geb Schiermonnikoog 18.01.1858
ber zeeman, stuurman, badmeester, strandopzichter, dorpsomroeper
overl Schiermonnikoog 30.04.1936
akte nr 3
tr Anjum 27.12.1901
Aukje Jans DOUMA
geb Anjum 11.05.1863
overl Schiermonnikoog 13.01.1957


1901

Biografie van Leendert Hendrik Posthumus

Leendert Hendrik (Liendert) werd geboren op 18 januari 1858, zoon van Pieter Hendriks Posthumus en Jacoba Jans Gotschalk.
Hij heeft rond 1900 gewerkt te Anjum bij de daar sinds 1891 gevestigde boter- en zuivelfabriek.
Op 15 december 1901 ging hij met Aukje Jans Douma, dochter van Jan Gerbens Douma en Trijntje Jacobs Eisenga, in ondertrouw te Oostdongeradeel (Anjum), en op 27 december 1901 werd aldaar gehuwd. De getuigen waren: Geert IJbeles van der Veen, Ritshe Hendriks Veenstra, Hendrik Kamstra en Geert Obma.
In de zomer van 1911 gingen zij naar Schiermonnikoog en wonen in het ouderlijk
huis van de familie.

Hij begon in of na 1911 als badmeester in dienst bij het Badhotel aldaar, waar hij in de zomermaanden woonde. Waarschijnlijk in het bij het hotel behorende IJshuis.
In zijn eigen woning had Leendert dan doorgaans badgasten te logeren. Een grammofoon met hoorn was daar destijds aanwezig om de gasten een aangenaam muziekje te bezorgen. Leendert is lang in dienst gebleven bij het Badhotel, in ieder geval tot aan het moment dat dit grandioze hotel geleidelijk tussen 1924 en 1925 in zee stortte. Voor de jarenlange trouwe dienst in en bij het badhotel ontving Leendert een oorkonde en een medaille van de Nederlandsche Hotelhouders Bond.Leendert als badmeester.
Leendert als badmeester in zijn witte kostuum. Met de toeter in de handen op het strand, de zee op de achtergrond, de badgasten en de strandhuisjes. Een treffend beeld van de badmeester in functie.

Aangenomen mag worden dat Leendert eveneens in 1911, tevens het beroep van dorpsomroeper heeft aanvaard. Een taak die hij bijna een kwart eeuw heeft vervuld. Voor iedere rondwandeling ontving Leendert vijftig cent, ongeacht de lengte van het om te roepen bericht.
In de zomermaanden gebeurde het meerdere malen, dat hij deze rondwandeling vijf of zes keer per dag volbracht. De badtijd was voor hem de gouden tijd. En in de winter, wanneer er geen vreemdelingen waren? Ook dan deed hij zijn plicht. Niet zo vaak als in de zomer, maar toch enkele keren per week. Jarenlang wist Leendert beide functies te combineren. Dat kon, zolang er slechts enkele honderden badgasten kwamen. Toen de honderden echter duizenden werden, werd deze cumulatie van functies de oude baas te machtig. Hij moest kiezen. Hij koos...., zijn oude, geliefde bel.

Naast badmeester en dorpsomroeper is Leendert ook nog enige tijd strandopzichter geweest. Hij droeg dan een pet waarop dat beroep stond vermeld.

 

 

 

 

Leendert als strandopzichter.
Hier zien we een wandelende Leendert als strandopzichter. Sobertjes gekleed voor op het strand, want op het goede pak moest men in die dagen zuinig zijn. Het dragen van de dienstpet met randopschrift was nodig voor de uitstraling van het gezag.
Rechts op de foto, tegen de duinrand, zien we nog een deel van een daar liggend bootje.

En veelzijdig als Leendert was, heeft hij ook nog enige balladen of versjes op zijn naam staan, maar de teksten hiervan zijn helaas verloren gegaan.

Leendert en Aukje hebben geen kinderen gekregen.

Na het overlijden van Leendert in 1936 is Aukje in het huis 'Posthumus' blijven wonen tot haar overlijden in 1957.
Zij werden
begraven op de begraafplaats bij Ned. Herv. Kerk van Schiermonnikoog.

- Genealogie van Rinske Posthumus
-
Wazamar archief

 Literatuur:

- Schiermonnikoog, Louise Mellema, Knoop & Niemeijer – Haren-GN, 1973, blz 244
- Terug naar Schiermonnikoog van vroeger…, Bram Spier, Atsee uitgever, Dokkum, 1993, 132-138
-

Voor reacties