IV

d

Sjoeuke (Sjoekje) POSTHUMUS
geb Schiermonnikoog 13.10.1852
ber
naar Dokkum 13.05.1869
overl

fotograaf: Polman, Hoofdgracht K.44, Nieuwe Diep
1885

Een dochter

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

V

a

Johanna Cornelia (Nanna) POSTHUMUS
geb Schiermonnikoog 1880
overl Baarn 01.10.1969     
begr Baarn 06.10.1969
Nieuwe Algemene Begraafplaats
tr
Edam 02.05.1909 akte nr 28
Johannes POT
geb
Vinkeveen en Waverveen 1883
ber
overl Baarn 10.02.1959
begr Baarn 13.02.1959
Nieuwe Algemene Begraafplaats

fotograaf: J.A. Steenmeijer, Gr. Kruisstraat, Groningen

 

 

 

 ---

 

- Genealogie van Rinske Posthumus
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias  
 

Voor reacties
Walter Andreas Groen