II

a

Johanna MIKKERS
geb Hellevoetsluis 1763
ber
overl Hellevoetsluis 11.3.1829
tr Hellevoetsluis na 1798
Fokke GROEN
ged Oudeschoot 08.01.1764
ber timmerman
overl aangifte Hellevoetsluis 15.10.1803

 

Overlijdensakte Johanna Mikkers

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Hellevoetsluis 1829 nr 19
copy originele akte

In het jaar een duizend acht honderd negen en twintig, den twaalfden der maand maart des voormiddags ten tien uren, zijn voor ons P.E. Kolij Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der gemeente Hellevoetsluis, verschenen Cornelis Kooper oud twee en zestig jaren, sjouwer bij de marine en Pieter Johannes van Pelt oud vier en dertig jaren, plaatselijk bode wonende beiden alhier; welke ons verklaard hebben, dat op den elfden der maand Maart des middags ten twaalf uren, binnen deze Gemeente, in No 123 overleden is Johanna Mikkers, oud zes en vijftig jaren, zonder beroep, geboren en gewoond hebbende alhier, weduwe van Fokke Groen, dochter van Hendrik Mikkers en van Cathrina Hommelich, allen overleden alhier.
Na gedane voorlezing hebben de declaranten deze met ons ondertekend.

 copy originele akte

 

- Genealogie van Johanna Mikkers
- Wazamar archief

Voor reacties