NotariŽle Akten

 

MIKKERS

 

 

Datum:
10/03/1812

Notaris:
Louis
Mijnard van Kruijne

Aard van de akte:
testament

Regest:
Testament
van Elisabeth van der Made, huisvrouw van Gerrit van Werd, waker te Hellevoetsluis, wonend in de Kerkstaat in huis nr. 116. Zij is ziek, (in marge: overleden 19-3-1812). Haar moeder Anna Schreuder, weduwe van Pieter van der Made, in leven loods te Hellevoetsluis, is nog in leven. Aangehecht de Franstalige versie. Getuigen zijn Hendrik Mikkers, kleermaker in huis nr. 131, Teunis Bos van Duren, geŽmployeerde bij de Marinewerf, wonend nr. 135, Hendrik Mulder, eveneens employee, wonend nr. 172, en Johannes Arnoldus Mos, employee van het Bureau van Bruggen en wegen, huis nr. 181, allen te Hellevoetsluis.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1280

Nummer van de akte:
19

 

 

Datum:
22/01/1814

Notaris:
Charles Christoffel Brender a Brandis

Aard van de akte:
plaatsvervanging

Regest:
Compareren
enerzijds Johannes Smit, particulier, gehuwd met Johanna Maria Hessing, wonend te Brielle in het Noordeinde van de Voorstraat, wijk 3 nr. 103, en anderzijds Hendrik Klop, schippersknecht, 18 jaar, zoon van Barend Klop, schipper, en Elizabeth Mikkers te Hellevoetsluis. Bij de loting voor de landmilitie trok laatstgenoemde het nr. 47. Eerste comparant zal hem vervangen voor f 400 in termijnen.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1199

Nummer van de akte:
10

 

 

Datum:
16/07/1814

Notaris:
H.M.
van Andel

Aard van de akte:
verkoop

Regest:
Wijnand van Leeuwen timmermansknecht gehuwd met Katharina Mikkers, Marinus Mikkers arbeider op īs/lands werf wonende aldaar, Willem Drop mede arbeider op dezelfde werf gehuwd met Jacoba Mikkers en Barend Klop schipper gehuwd met Elizabeth Mikkers, verklarende de 1e, 3e en 4e comparant met hun vrouwen in gemeenschap van goederen te zijn gehuwd verkopen als enige kinderen en aangehuwde kinderen van Hendrik Mikkers kleermaker gewoond hebbende en in 1812 overleden mede te Hellevoetsluis aan Pieter Boogmans scheerder een huis met een erfje of binnenplaatsje binnen Hellevoetsluis voornoemd in de Kerkstraat aan de zuidzijde cohiernr 131, belend W het huis bewoond door de winkelier Hermanus van Offeren en O het huis van de erven van Teunis Verhagen. De koopprijs bedraagt 1000 gld, te betalen door overneming van de lasten van een hypotheekbrief van 08/10/1787 door Hendrik Mikkers voornoemd voor schout en schepenen van Hellevoetsluis gepasseerd onder verband van het voorsz. huis tbv Arij Ruijghaver wonende ald. groot 1000 gld onder borgtocht van Jacob van Putten en Jan Frederik Engefrit elk voor 500 gld en zal bij de eerste rentebetaling 200 gld aflossen. Barend Klop voornoemd stelt zich borg voor de koper en de schuldeiser Arij Ruijghaver kastelein in het logement der Marine te Hellevoetsluis voornoemd gaat akkoord. Getuigen Anthony van Duuren koopman en Andries Pieter Gerritzen waker van de marine beiden wonende Hellevoetsluis, alwaar ook de akte is gepasseerd.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1214

Nummer van de akte:
155

 

 

Datum:
19/01/1819

Notaris:
Louis
Mijnard van Kruijne

Aard van de akte:
procuratie

Regest:
Akte
ontbreekt; gegevens uit repertoire.
Johanna Mikkers, weduwe van Fokke Groen te Hellevoetsluis, machtig NN

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1286

Nummer van de akte:
15

 

 

Datum:
24/02/1819

Notaris:
Louis
Mijnard van Kruijne

Aard van de akte:
veiling

Regest:
Mr.
Leendert Plooster te Brielle pp voor Johanna Mikkers, weduwe van Fokke Groen, schoolhoudster te Hellevoetsluis, naast Jan Eduard Gallas Ezn. aldaar als voogd over Nicolaas Groen, Barend Klop aldaar als diens toeziend voogd, en Kornelis Klop aldaar als toeziend voogd over Gesina Katharina Groen, veilen een huis met kelder aan de oostzijde van de haven te Hellevoetsluis op nr. 39. Getrokken door Hendrik Goudswaard, winkelier te Hellevoetsluis.

Trefwoorden:

Inventarisnummer:
1286

Nummer van de akte:
27

 

 

Datum:
07/04/1829

Notaris:
Louis
Mijnard van Kruijne

Aard van de akte:
inventaris

Regest:
Inventaris
van de nalatenschap van Baris Klop, schipper, en zijn huisvrouw Elisabeth Mikkers, overleden te Hellevoetsluis op resp. 28-1-1829 en 18-10-1824.
Erfgenamen zijn de volgende kinderen:
Kornelis
Klop, schipper te Hellevoetsluis

Willem Klop, idem
Jan Klop, idem
Kuindert Marinus Klop, idem
Marinus Klop, schippersleerling te Hellevoetsluis
wijlen Katharina Willemina Klop, overleden te Hellevoetsluis op 23-11-1817, wier man Dirk van Rees, binnenloods, optreedt voor hun kinderen Jan van Rees en Elisabeth van Rees
Trijntje Klop, minderjarig, voor wie Pieter Emplaars Kolij, burgemeester van Hellevoetsluis, optreedt als voogd.
De goederen bevinden zich in het sterfhuis te Hellevoetsluis op nr. 174. Volgt opsomming meubilair, kleding en sieraden. Onder de documenten:
-
koopakte dd 1793 van huis etc. aan de oostzijde van de haven, belend noord de weduwe van Jan Vermeulen, zuid Hendrik de Bois, gekocht van Jan Keiser

- koopakte dd 1811 van huis etc. in de Haarlemmerstraat, oud nrs. 98 en 99, nieuw nr. 63, gekocht van Antonetta van den Broek, weduwe van Abraham de Ruiter, huisvrouw van Gerrit Huls
Verder hoort tot de boedel de helft in een huis op de Westzanddijk op nr. 88. Er zijn vorderingen op de kinderen en de gebruikelijke schulden aan ambachtslieden: Jan Antonie van Es, chirurgijn, Jan Pereboom, timmerman, Simon Velthoen, metselaar, Dirk van der Made en Jacob de Voogd, ververs. De begrafenis is deels betaald uit een begrafenisbus.

Trefwoorden:

Inventarisnummer:
1296

Nummer van de akte:
78

 

 

Datum:
04/12/1840

Notaris:
Louis
Mijnard van Kruijne

Aard van de akte:
veiling

Regest:
Veiling
van hout, eerst aan de woning van Jacob Kerkhof te Oostvoorne, later aan het strand bij het pesthuis achter Rockanje, ten verzoeke van Willem Drop, reder te Vlaardingen. Opbrengst f 114

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1315

Nummer van de akte:
220

 

 

Bron:
-
Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg