IV

e

gezin

Arend Wittesz. LANGENDOEN
ged Oostvoorne 26.01.1676
get: Annetje Boutkanne
ber
overl Oostvoorne 16.03.1720
tr Oostvoorne 14.10.1703
Geertruy/Trijntje Jacobus WAELWIJK
ged Nieuwenhoorn
vader: Jacob Waelwijk
moeder: Arentje Cornelis
ber
overl ca 1720

 

Gezin LANGENDOEN - WAELWIJK

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

V

a

Jacob Arendsz. LANGENDOEN
ged Oostvoorne 18.01.1705
get: Arentje Cornelis
ber
overl voor 1759
tr
Neeltje van der BLOM
ged
vader:
moeder:

ber
overl
Neeltje van der Blom verklaart als weduwe van Jacob Arendsz. Langedoen, haar aangetrouwde broer Jan van Dijk, uit Maassluis,  als voogd aan te stellen over haar minderjarige zoon Jan.

1 kind:
Jan Langendoen geboren ca. 1745

V

b

Leentie Arens LANGENDOEN
ged Oostvoorne 10.08.1710
get: Jannetje Witte Langendoen
ber
overl -- voor 1747
tr 1 Brielle 08.08.1710
Dirk AKKERSHOEK
geb Brielle 16.05.1704
vader: Leendert Akkershoek
moeder:
Antonet Kevelaar
ber
overl voor 1737
tr 2 Brielle 15.09.1737
Jacobus PLOOY
geb Brielle  02.07.1713
vader: Jan Plooy
moeder:
Janneke Stok
ber
overl
Jacobus Plooy tr 2 Brielle 20.04.1747 Elisabeth Genkel

 

- Genealogie van Jannetje Langendoen
- Wazamar archief

bronnen:

- Steekarchief Voorne-Putten-Rozenburg
-
Genlias

Voor reacties

 

 

Datum:
14/03/1720

Notaris:
Cornelis van Ysendoorn

Aard van de akte:
voogdijbenoeming

Regest:
Arend Wittens Langendoen wonende Oostvoorne heeft met wijlen zijn vrouw Truytje Jakobs Waalwijk voor nots Willem van Rest op 24/04/1715 een mutueel testament gemaakt waarbij de langstlevende gesteld werd tot voogd of voogdes met Jakob Davids Rietdijk over hun na te laten minderj. kinderen en erfgenamen met de macht van assumptie en surrogatie. Hij benoemt tot mede-voogd en executeurs Jakob Erkelens wonende den Briel en Klaas Wittens Langendoen wonende Oostvoorne. Getuigen Lambrecht Arens Van Marium en Leendert Kornelis Laaij.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1035

Nummer van de akte:
 

 

 

Datum:
17/05/1720

Notaris:
Cornelis van Ysendoorn

Aard van de akte:
boedelbeschrijving

Regest:
en, Willem Plasje, Ary Lammers, Kornelis Steurvogel, Klaas Wittens Langendoen, Aaltje Lais, Leendert Joris en Ary Brouwer. Inschulden rakende de barbierswinkel of scheerloon. Bouwen Bastiaans, Jan Klaas, Willem Huigen, Leendert Laaij, Jan den Dekker, Lee Staat en inventaris van de boedel van wijlen Arend Wittens Langendoen overl. Oostvoorne 16/03/1720 tv en het opgeven van Jakob Erkelens, Jakob Davids Rietdijk en Klaas Wittens Langendoen als gestelde vgdn over de 2 minderj. kinderen van Arend en executeurs van diens testament van 14/03/1720 voor zelfde nots. verleden. Onroerende goederen: Een huis met erf en tuin daar achter op de hoek van de Reuije binnen Oostvoorne, een huis en erf met tuin daar achter groot 2 lijnen aan de Voorweg te Oostvoorne in de hoek genaamd de Geest, 100 roe land gemeen in no 33 in gemelde hoek de Geest, 1 gemet gemeen als voren verhuurd aan Barend Mathijs voor 7 jr om 19 gld per gemet en 200 roe weiland in het Middelland op no 33. Rentebrieven en obligaties. Een erfpachtsbrief tlv Lambrecht Arens van Marium verzekerd op 8 roe in Oostvoorne, belend O de Reuije en Z het huisje van Pleun van Talen tegen 2 gld 10 st per jr; een schepen- schuldbrief tlv als voren groot 150 gld, beide gepasseerd voor schout en schepenen van Oostvoorne op 24/04/1718; een obligatie tlv Jannetje Wittens Langendoen weduwe Willem van Rest van 11/06/1714 groor 500 gld. Aan gereed geld 1988 gld 2 st, veel goud en zilver, o.a. een wapenring en zilveren bel. In de spaarpot van de zoon Jakob 53 gld 3 st en in die van de dochter Lena hetzelfde bedrag. Volgen de meubels en roerende goederen waaronder 14 schilderijtjes, kaarten groot en klein alsmede een bottelarij en een bakkerij.
Actien en inschulden of restanten uit de boedelcelen aankomende deze boedel, eerst uit de ceel van Klaas Langestraat van 24/03/1716. Jan Leenderts Hoogwerf een rest van 16 gld. Borgen Kornelis Frederiks Dekker en Kornelis Leenderts. Willem Kwak een rest van 3 gld. Borgen Jakob van Roon en Leendert van Wingerden. Leendert Ronge een rest van 25 gld. Borgen Jan Stoffels en Ary Krijnen. Daniel Plooster 6 gld 4 st. Borgen Abraham Blok en Abraham van der Bie. Uit de ceel van dhr Hartigsvelt van 28/11/1716 Kornelis Kornelis Noordermeer een rest van 9 gld 10 st. Borgen Lukas Huisman en Huig Dammas Struik. Huibrecht Scheffer 6 gld 16 st. Borgen Ary Brouwer en Kornelis Mosterdijk. Uit de ceel van Hester Doene van 25/03/1718 Klaas-Krelis Legendijk 10 gld. Borgen Kornelis Prooij en Jan Luiendijk. Kornelis Prooij 37 gld 5 st. Borgen Bouwen Vlielander en Jan Leenders Luiendijk. Bouwen Vlielander in Oudenhoorn 50 gld. Borgen Klaas den Dekker en Jan Luiendijk. Kornelis Hordijk in Zuidland 4 gld. Borgen Kornelis Willems Legewaard en Lauw Klaas. Kornelis Dekker in Oudenhoorn 3 gld 10 st. Borgen Pieter van Beek en Hendrik Spek. Uit de ceel van Lijsbeth Leenders Plooster van 17/03/1718 Gerrit Jans de Lange rest 2 gld 4 st. Borgen Elisabeth Willems van Rij en Metje Klaas Schipper. Herman van der Linde 3 gld 2 st. Borgen Thomis Dubbeldestuiver en Abraham Mos. Gerrit Schoordijk 3 gld 4 st. Borgen Leendert Ronge en Reijaard Reijersz. Esseboom in het Nieuwland 2 gld 2 st. Borgen Reyer Reyers en Simon Pieters. Uit de ceel van de heer Hartigsveld van 18/11/1718 Christiaan Christiaans van Leur rest 12 gld en 9 gld 10 st. Deze posten moeten betaald worden door Christiaan van Leur, Jakob Davids, Kornelis Touw en bij de overleden Arend Wittens Langendoen. Kornelis Kooymans 12 gld 15 st. Philips van der Post 6 gld 10 st. Borgen Jan Laaij en Hendrik van der Post. Krijn Pieters Poel rest van 5 gld. Borgen Kornelis Steurvogel en Lambrecht van Marium. Lambrecht van Marium 3 gld 12 st. Melchior Jakobs van Streeven rest 9 gld 10 st. Borgen Aart van Putten en Lambrecht van Marium. Kornelis Jans Steurvogel rest 9 gld 5 st. Borgen Rijn Spoel en Jan Kornelis Steurvogel. Uit de ceel van Dyna Admas Waalwijk weduwe Kornelis van Roskam van 09/03/1719. Ary Gorsman rest van 56 gld. Borgen Dirk Schipper en Kornelis Stoffel. Klaas Jans Kesser rest 71 gld. Borgen Kommer Plasje en Kommer Luiendijk. Kornelis Kooyman rest 30 gld. Borgen Jan Oostdijk en Pieter Luiendijk. Simon Kuit rest 80 gld. Borgen Kornelis van der Lugt en Klaas Jans Struyt. Dezelfde rest van 7 gld. Borgen Leendert Lauw en Jan Touw. Jan Reyers rest van 42 gld 5 st. Borgen Jakob Jans Verduijn en Gerrit-Arends Dijkgraaf. Kornelis Braam rest van 73 gld 5 st. Kornelis Jans Stoffels rest van 10 gld 2 st 8 p. Borgen Arend Eeuwouts en Bastiaan Spruyt. Leendert Wittens Paling rest van 10 gld. Borgen Teunis Hadde en Arend Jakobs van der Duin. Kornelis Paulus Smit rest 9 gld 5 st en dezelfde een schuld van 7 gld. Jan Kornelis Stoffels rest 11 gld 5 st. Borgen Kornelis Stoffels en Kornelis Jan Alderts. Dezelfde 4 gld 15 st. Borgen als voren. Simon Pijper rest 4 gld. Wildenboer rest van 5 gld 4 st. Borgen Pieter Lageweg en Arend Everts. Arend Everts Rietdijk rest 8 gld. Borgen Jan Everts en Pieter Lageweg. Jan Beyers 4 gld 16 st. Borgen Klaas Servet en Jan Barends. Arend Eeuwouts rest 2 gld 6 st. Borgen als voren. Maartie Kornelis van der Houve 3 gld 8 st. Borgen Aagje Pieters en Ariaantie Brouwers. Kornelis Mosterdijk rest 8 gld 10 st. Borgen Jakob van der Linde en Leendert Loosje. Pieter Verhek rest van 2 gld 12 st. Borgen Eeuwout Meuldijk en Ary Langendoen. Dezelfde rest van 2 gld en van 2 gld 2 st met borgen als voren. Maria Leenderts Rietdijk rest 6 gld 10 st. Borgen Klase en Anna Leenderts Rietdijk. Krijn Spoel 110 gld. Willem Jakobs Bleyker 160 gld. Jakob Daniels Rietdijk wegens geleend geld 25 gld en dezelfde rest 36 gld. Isaak Steenbergen 7 gld 10 st. Schulden wegens geleverde winkelwaren. Krijn Jans, Kornelia Steurvogel, Barend Mathijs, Adriaan Brouwer, Dirk Hoentje, Annetje Gerrits, Fulp van der Post, Oomtje, Kees de Ruyter, Maartie Kooijmans, Klasie Brouwer, Ary van Oole, Willem Krul, Willem Jobs, Jannetje van Butte, Teunis Bastiaans, Ary Brouwer, Mary Kruls, Dirk Brouwer, Aagje Barends, Neeltje Teunis, Lijsbeth Dirk Koenraats, Gijsbert Lukas Goemaat, Pieter den Tuinder, Frans Pieters, Kommer Steenbergndert Klaas, Klaas Veerman, Huig Dammis Kruik, Ary Dirks, Hendrik van der Post, Jakob Bolman, Leendert Bouwens, Barend Put, Bastiaan Kornelis Pieter Lambrechts, Kornelis de Boo, Phulp van der Post, Barend Matthijs, Jan Torman, Dirk de Kooijman, Leendert Jans en Kornelis Touw. Schulden en lasten van de boedel.
Hendrik Ruitenburg impostmeester, Dubbelmuts, Dirk Vet te Rotterdam, Nikolaas Boutkan Kornelis van Santen te Schiedam Joris van Toledo, Jakob van Klink, Jakob Davids Rietdijk en Jakob Ariens. Getuigen Kornelis Huigens Kwak en Joris Engels.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1035

Nummer van de akte:
 

 

Datum:
21/08/1730

Notaris:
Cornelis van Ysendoorn

Aard van de akte:
boedelrekening

Regest:
Rekening door Jacob Erkelens als geassumeerde mede executeur van het testament en voogd over de 2 nagel. onm. kinderen Jacob Arends Langendoen nu meerderj. JM en Lena Arends Langendoen nu gehuwd met Dirk Akkershoek, erfgenamen van Arend Wittens Langendoen en Truijntje Jacobs Waalwijk, hun overleden ouders, gewoond hebbende Oostvoorne vlgs acte van voogdij van Arend op de voorsz. Jacob Erkelens met Claas Wittens Langendoen gepasseerd voor dezelfde nts op 14-03-1720 en Jacob Erkelens nog als particuliere administratie en manuantie van de boedel door Claas als mede-executeur en door Jacob Davids Rietdijk als testamentaire voogd van Arie en Truijtje op 24-04-1715 voor nts Willem van Rest te den Briel en acte van voogdij van 11-0-6-1720 voor zelfde nts sedert de 2e rekening van 30-01-1730 voor nts Pieter Bax alhier. Ontvangsten: een schepenschuldbrief van 400 gld tlv Cornelis Wijnands Hordijk wegens de kooppenningen van het grote huis en erf met boomgaard op de hoek van de Reuije binnen Oostvoorne, daarin de overledene gewoond heeft en overleden is, welk bij openb. veiling op 21-02-1730 heeft opgebracht 600 gld, waarop 1/3 gereed is betaald, waarna op 17-05-1730 de brief voor t gerecht van Oostvoorne is gepasseerd; 2 jr huur voor hetzelfde huis van Anthony Jochems, huishuur van Kornelis Stolk, huishuur van Kornelis van Veen; Jan Kornelis de Heer wegens koop van 1 gemet op de geest van Oostvoorne gemeen in no 22; opbrengst van de gereedschappen van de winkel en bakkerij; het restant van de cedulle van Klaas Langestraat van 24-03-1716; van de cedulle van de heer Hartigsveld van 28-11-1716; van Kornelis Noordermeer en Huibrecht Scheffer; in de cedulle van Hester Doene van 25-03-1718 worden genoemd Kornelis Prooij, Bouwen Vlielander; in de cedulle van Lijsbeth Leenderts weduwe van Leendert Jans Plooster van 17-03-1718 Gerrit Jans de Lange en Gerrit Schoordijk; in de cedulle van de heer Hartigsveld Christiaan Christiaans, Lambrecht van Marium en Kornelis Steurvogel; in die van Dina Adams Waalwijk weduwe Kornelis Roscam van 09-03-1719 Kornelis Stoffels en Jan Stoffels, Pieter Verhek, Willem Bleijker; verder nog genoemd wegens verschuldige winkelwaren Krijn Jans, Adriaan Brouwers, Dirk Koentje, Annetje Gerrits, Philip van der Post, Maartje Komans, Kees de Ruijter. Klaas Bouwens, Arij van Oolen, Willem Krul, Willem Jobs. Jannetje van Putten, Teunis Bastiaans, Marij Kruijls, Dirk Brouwer, Aagje Barends, Neeltje Teunis, Lijsbeth Dirks Coenraad, Gijsbert Goemoed, Pieter den Tuijnder, Frans Pieters, Kommer Steenbergen, Willem Plasje, Arij Lambrechts, Kornelis Steurvogel, Klaas Willems Langendoen, Aaltje Laaijs, Leendert Joris en Arij Brouwer; inschulden van de barbierswinkel of scheerloon Pieter Lamberts en Kornelis Tour; ontvangen renten op obligaties; item van Gilles de Krom in den Briel; Arend Wittens Langendoen heeft vlgs kwitantie op 20-08-1716 betaald aan Jacob Erkelens voor de weduwe van Leendert Lodder; de kinderen wegens hun moeder Truijtje Jacobs Waalwijk van de voorsz. weduwe Lodder gehuwd geweest met Jacob Waalwijk vader van hun moeder Truijtje. Onder de uitgaven de volgende personen Nicolaas Langstrat, gaarder impost; Jacob Verhell wegens het drukken van een boek van de verkoping van de huizen en erven en de meet; Jacob Langendoen; Schilleman Groenveld mr smid; Jacob Davids Rietdijk en Kornelis van IJsendoorn. Getuigen Anthony Erkelens en Lourens van Oosten.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1041

Nummer van de akte:
 

 

Datum:
23/08/1730

Notaris:
Cornelis van Ysendoorn

Aard van de akte:
boedeldeling

Regest:
Jacob Arends Langendoen wonende Overschie en Dirk Akkershoek wonende den Briel gehuwd met Lena Arends Langendoen hebben van Jacob Erkelens alles ontvangen wat hij hen verschuldigd was over de boedel van ouders Arend Wittens Langendoen en Truijtje Jacobs Waalwijk, gewoond hebbende en overleden Oostvoorne, zijnde Arend de laatste op 14/03/1720.De kinderen ontvangen elk 1753 gld 16 st 15 p en aan Jacob wordt toebedeeld een huisje en een stukje land van 2 lijnen nabij het dorp Oostvoorne in de hoek genaamd de geest ad 285 gld met 4 mnd huur; een obligatie van 1000 gld tlv het gemene land ten comptoire den Briel tnv NN van 08-12-1706 tegen 96% met verlopen interest; een obligatie van 200 gld tlv en comptoire als voren tnv Kornelia de Krom van 13/03/1708 tegen 96% met verlopen rente; een erfpachtsbrief van 2 gld 10 st per jr gevestigd op 8 roe land binnen Oostvoorne aan de Reuije tlv Kornelis van Oosten en nog de helft van het slot van de rekening; aan Lena Arends Langendoen wordt toebedeeld 2 gemet 200 roe weiland onder Oostvoorne in het Middelland op 33; een obligatie van 800 gld tlv en ten comptoire als voren tnv Ariaantje de Laat weduwe Jan Arends Kruijswegh ad 96%; een schepenschuldbrief van 400 gld tlv Kornelis Wijnands Hordijk verzekerd op zijn huis en erf op de hoek van de Reuije binnen Oostvoorne; huishuur van Kornelis Stolk; de pacht van Jan Laaij alsmede de helft van het slot van de voorgaande rekening.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1041

Nummer van de akte: