VI

b

gezin 1
gezin 2
gezin 3
zie ook
NotariŽle akten

Claes Leendertsz. LANGENDOEN
ged Oostvoorne 18.11.1736
get: Wijntje Droogendijk
ber
overl Oostvoorne 03.04.1812
tr 1 Oostvoorne 04.05.1760
Annetje Jobs TORREMAN
ged Oostvoorne 02.03.1740
vader: Job Jans Torreman
moeder:
Jacomijntje Haddes van den Brand
ber
overl
tr 2 Oostvoorne 16.07.1775
Neeltje RIETDIJK
ged Rockanje 13.04.1755
vader: Arij Kommes Rietdijk
moeder:
Barbare Jans Roest
ber
overl
tr 3 Oostvoorne 21.10.1787
Maria ORANJE
ged Oostvoorne 02.09.1762
vader: Leendert Abrahams Oranje
moeder: Neeltje Teunis Wagevelt
ber
overl Oostvoorne 20.07.1823

 

Gezin LANGENDOEN - RIETDIJK

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

VII

a

Arij Claesz. LANGENDOEN
ged Oostvoorne 14.04.1776
get: Barbare Jans Roest
ber
overl Rockanje 17.12.1825

 

VII

b

Willem Claesz. LANGENDOEN
ged Oostvoorne 26.07.1778
get: Marijtje Kruik, huisvrouw van Willem Leenderts Langendoen
overl

 

VII

c

Barbara Claesdr. LANGENDOEN
ged Oostvoorne 26.11.1780
get: Agnietje Langendoen,huisvrouw van Jan Vingerling
ber
overl
tr Oostvoorne 03.09.1804
Simon MONDEL
geb Leiden
vader:
moeder:
ber
overl

 

VII

d

Maartjen Claesdr. LANGENDOEN
ged Oostvoorne 03.08.1783
get: Marijtje Kruik
ber
overl Brielle 12.06.1830
tr Oostvoorne 06.05.1805
Jan PLASJE
ged Vierpolders 13.11.1777
vader: Cornelis Plasje
moeder: Maartje Steils
ber
overl

 

VII

e

+*
Oostvoorne 11.10.1785

 

- Genealogie van Jannetje Langendoen
- Wazamar archief

bronnen:

- Steekarchief Voorne-Putten-Rozenburg
-
Genlias

Voor reacties

 

NotariŽle akten

 

Datum:
01/04/1776

Notaris:
Hendrik Kruijne

Aard van de akte:
testament

Regest:
Testament van Klaas Lenerts Langendoen en Neeltje Rietdijk echtelieden wonende den Briel, gegoed onder de 4000 gld. Als hij eerststervende is moet worden uitgekeerd aan zijn 5 voorkinderen in eerder huwelijk verwekt aan Annetje Torreman en bij vooroverlijden de langstlevende daarvan of hun descendenten 100 gld. Hij benoemt tot enige erfgenamen zijn vrouw, zijn kind of kinderen uit dit huwelijk en zijn voorkinderen ieder voor een kinds gedeelte. Als zij eerststervende is benoemt zij haar man tot enige erfgenaam doch hij moet eventuele kinderen opvoeden tot 20 jr of eerder huwelijk en dan tezamen uitkeren 100 gld. Langstlevende voogd of voogdes en benevens deze hun broers Willem Langendoen en Jacob Roest en seclusie van de weeskamer. Getuigen Pieter Vermaas en Pieter Jeroense.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1134

Nummer van de akte:
16

 

Datum:
11/08/1786

Notaris:
Hendrik Kruijne

Aard van de akte:
huwelijksvoorwaarden

Regest:
Huwelijksvoorwaarden tussen Klaas Langendoen laatst weduwnaar van Neeltje Rietdijk en Maria Oranje meerderjarige JD beiden wonende onder Oostvoorne. Er zijn aparte staten van aanbrengst. Hij prelegateert aan hun eventuele gezamenlijke kinderen 100 gld bij datgene dat zij erven als moederlijk erfdeel voor en tot egalisatie van de 100 gld die de voorkinderen voor hun moederlijke erfportie uit zijn nalatenschap is gemaakt en in het overige van zijn goederen benoemt hij zijn a.s. vrouw, de kinderen uit dit huwelijk alsmede de kinderen uit zijn beide vorige huwelijken bij Annetje Torreman en Neeltje Rietdijk elk voor een gelijk gedeelte. Zij benoemt tot enige erfgenaam haar man onder gehoudenheid hun kinderen op te voeden tot 18 jr of eerder huwelijk. Langstlevende voogd of voogdes en nevens deze zijn broer Willem Langendoen en Hadde van den Brand wonende onder Oostvoorne en seclusie van de weeskamer.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1141

Nummer van de akte:
 

 

Datum:
08/09/1794

Notaris:
Hendrik Kruijne

Aard van de akte:
testament

Regest:
Testament van Klaas Leenderts Langendoen wonende Oostvoorne gegoed onder de 4000 gld. In zijn boedel berust 160 gld hetgeen geŽrfd is door zijn 4 voorkinderen verwekt bij zijn overleden vrouw Neeltje Rietdijk voor hun erfdeel uit de boedel van Kommer Rietdijk, hetwelk uit zijn boedel aan hen bij meerderjarigheid of eerder huwelijk moet worden uitgekeerd met de rente. Hij bespreekt aan zijn jongste zoon Klaas Langendoen uit huidig huwelijk en bij minderjarig overlijden aan zijn nog jongere broer die de testateur nog mocht komen te verwekken zijn huis, erf, schuur en boomgaard dat thans door testateur bewoond wordt voor 1000 gld, indien zijn moeder en na haar dood de voogden zulks nuttig vinden. Hij stelt zijn voorkinderen bij 25 jr in de blote legitieme portie daarin moet worden opgenomen hetgeen zij reeds van de testateur genoten hebben; tevens krijgt zijn 2e echtgenote eenzelfde aandeel. Hij benoemt tot enige erfgenamen zijn alsdan nog minderjarige voorkinderen met zijn kinderen uit zijn huidige huwelijk te verwekken ieder voor een gelijk gedeelte. Hij benoemt tot executeurs en voogden zijn broer Willem Langendoen wonende onder Rockanje en Arend Kwak schepen wonende Oostvoorne en seclusie van de weeskamer. Getuige Hendrik Fibi.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1143

Nummer van de akte:
 

 

Datum:
24/11/1798

Notaris:
Hendrik Kruijne

Aard van de akte:
testament

Regest:
Testament van Klaas Leenderts Langendoen wonende onder Rugge gegoed onder de 4000 gld. Hij vernietigt alle voorgaande testamenten en in het byzonder dat op 08/09/1794 voor mij verleden, doch houdt van waarde zijn huwelijksvoorwaarden van 11/08/1786 met huidige vrouw Maria Oranje voor mij verleden. Hij stelt zijn kinderen Leendert Langendoen, Jacomijntje Langendoen gehuwd met Jan Schipper en Jacob Langendoen in vorig huwelijk verwekt bij Annetje Torreman in de legitieme portie. Hij verklaart dat de portie van 160 gld welke zijn 4 voorkinderen in huwelijk verwekt bij vorige vrouw Neeltje Rietdijk afkomstig van de erfenis van Kommer Rietdijk nog onder hem berusten en bij zijn overlijden als een wettige schuld op hun meerderjarig zijn of eerder huwelijk voldaan moeten worden met een interest van 3%. Hij prelegateert de gezamenlijke kinderen uit zijn huidige huwelijk 200 gld als hun moederlijk bewijs. Hij benoemt tot erfgenamen ieder voor een kindsdeel zijn huidige vrouw Maria Oranje, de kinderen bij haar in dit huwelijk verwekt en de voorkinderen in zijn beide vorige huwelijken verwekt, met uitzondering van de gezegde Leendert, Jacomijntje en Jacob Langendoen, die hiervoor in de legitieme zijn gesteld, maar waarvan het overige gedeelte van de legitieme tot de filiale portie moet komen op hun kinderen. Hij benoemt tot executeurs en voogden zijn broer Willem Langendoen wonende onder Rockanje en Arend Kwak wonende Oostvoorne en ook over zijn kinderen uit zijn laatste huwelijk Maria Oranje en seclusie van de weeskamer. Getuige Martinus van Gils.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1144

Nummer van de akte:
 

 

Datum:
13/09/1805

Notaris:
Hendrik Kruijne

Aard van de akte:
testament

Regest:
Testament van Klaas Langendoen wonende onder Rugge gegoed onder de 4000 gld. Hij vernietigt alle voorgaande testamenten en wel speciaal dat van 08/09/1794 en 24/12/1798 voor mij verleden, doch houdt van waarde zijn huwelijksvoorwaarden met zijn huidige vrouw Maria Oranje verleden op 11/08/1786. Hij benoemt zijn uitlandige zoon Leendert Langendoen verwekt bij Annetje Torreman in de blote legitieme portie door hem begroot op 100 gld. Aan zijn vrouw vooruit uit de boedel 200 gld die afkomstig zijn van haar vader. Hij legateert aan zijn jongste dochters verwekt bij zijn huidige vrouw Neeltje Langendoen en Lena Langendoen tezamen of de langstlevende van hen, doch onder direct beheer van zijn vrouw, de 2 jongste melkbeesten alsmede 2 bedden met toebehoren. Aan zijn zoon Klaas Langendoen mede bij zijn huidige vrouw verwekt zijn huis, schuur en erf met boomgaard en twee meen tuinland over de watering bij de woning behorende en nog 15 gemet land onder Oostvoorne in de Koepad en Gijzenhoek, welke 15 gemeten door de executeurs zullen moeten worden verkocht en daaruit afgelost de hypotheek op alle goederen staande groot 2500 gld en dat de rest van de hypotheek door deze zoon voor zijn rekening zal moeten worden genomen. Zijn moeder heeft met zijn zusters tot haar 20 jr in de voorsz. woning een vrij vertrek en uit de boomgaard en tuinmeet de nodige groenten en vruchten voor de gemene huishouding. Hij bespreekt zijn zoon Klaas Langendoen en bij minderjarigheid aan zijn moeder om na taxatie over te nemen 10 gemet bouw- en weiland in de Kleine Gooten met het kleine weegje daaraan behorende, doch tot zijn last nemende de hypotheek die daarop staat van 2000 gld. Hij legateert aan zijn zoon Willem Langendoen in eerder huwelijk verwekt bij Neeltje Rietdijk het land van de testateur in de Koepad op nr 18. Hij benoemt tot zijn erfgenamen in de rest zijn vrouw Maria Oranje en zijn 3 kinderen bij haar verwekt als Neeltje, Klaas en Lena Langendoen, zijn kinderen bij Neeltje Rietdijk als Arij Langendoen, Willem Langendoen, Betje Langendoen en Maartje Langendoen en de 4 kinderen uit zijn 1e huwelijk bij Annetje Torreman als Jacomijntje Langendoen, Job Langendoen, Susanna Langendoen en Jacob Langendoen ieder voor een gelijk gedeelte. Hij benoemt tot voogdes over de minderjarige kinderen bij zijn huidige vrouw hun moeder Maria Oranje en tot voogden over zijn verdere minderjarige erfgenamen en tot executeurs Leendert Drogendijk wonende onder Rugge en Lodewijk Herweijer wonende onder Nieuwenhoorn en seclusie van de weeskamer. Getuige Jan Terhelle

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1144

Nummer van de akte: