137

2192

2193

gezin

Witte Lambregtsz. LANGENDOEN
geb ca 1632
ber landbouwer, schepen, kerkelijke functies (1663- 1700)
overl Rockanje 1706
tr Nieuw-Helvoet 14.05.1662
Leentgen Leenderts PALINCKS
(Leentje PALINGH)
geb ca 1640
vader: Leendert Wittes Palinck
moeder: Jannetgen

ber
overl

 

Gezin LANGENDOEN PALINCKS

Het gezin woonde te Nieuw-Helvoet

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

 

a

Jannetgen Wittesdr. LANGENDOEN
ged Nieuw-Helvoet 13.05.1663
get: Dursgen Leenderts sijn vrouws suster
ber
overl
tr 1 Oostvoorne 27.06.1684
David RIETDIJK
ged Oostvoorne 11.05.1659
vader: Jooris Everse Riedicker
moeder:
ber
overl
tr 2 Oostvoorne 17.04.1724
Engel NOORDIJK
ged Oostvoorne 23.09.1663
vader: Leendert Ingelse Noordijk
moeder:
Geertie Jacobs
ber
overl
Engel Noordijk is weduwnaar van Aaltje Pieters Timmerman en Pietertje Claes

 

IV

 

b

Leendert LANGENDOEN
ged Nieuw-Helvoet 20.12.1665
get: Stoffeltjen Leenderts Paling zijn vrouws suster

 

IV

 

c

Dingenium LANGENDOEN
ged Nieuw-Helvoet o9.03.1668

 

IV

1096
1097

d

Claes Wittesz. LANGENDOEN
ged Nieuw-Helvoet 19.03.1673
ber
overl Oostvoorne 08.06.1731
tr Oostvoorne 08.05.1695
Wijntje Arens DROGENDIJK
ged Rockanje 04.03.1674
vader: Arij Cornsz. Drogendijk
moeder: Neeltje Lodewijks
ber
overl Oostvoorne 22.07.1757

gezin

IV

 

e

Arend Wittesz. LANGENDOEN
ged Oostvoorne 26.01.1676
get: Annetje Boutkanne
ber
overl
Oostvoorne 16.03.1720
tr Oostvoorne 14.10.1703
Geertruy/Trijntje Jacobus WAELWIJK
ged Nieuwenhoorn
vader: Jacob Waelwijk
moeder: Arentje Cornelis
ber
overl ca 1720

gezin

IV

 

f

Cornelis LANGENDOEN
ged Oostvoorne 02.04.1679
get: Annetje Gerrits
overl

 

- Genealogie van Jannetje Langendoen
- Wazamar archief

bronnen:

- Steekarchief Voorne-Putten-Rozenburg
-
Genlias

Voor reacties

 

Datum:
15/07/1726

Notaris:
Cornelis van Ysendoorn

Aard van de akte:
attestatie

Regest:
Jannetje Wittens Langendoen gehuwd met Engel Leenderts Noortdijk wonende Oostvoorne attesteert tvv Mr Willem van Almonde dat zij als vroedvrouw op zaterdag voor kerstmis 1725 om 8 a 9 uur des avonds door Jan Klaas wonende op de woning van Dirk Pieters Manintveld staande aan de Bollaardsedijk onder Klein Oosterland daar diens zoon Aart Dirks Manintveld en Leentje Leenderts Kouwenoord voor dienstmaagd op en bij woont met een paard is gehaald met verzoek om op de voorsz. woning bij Leentje te komen, daarbij vertellende dat zijn meester Aart dit gebeden en verzocht had en dat zij daarop aanstonds met de jongen op zijn paard naar de woning is geweest en in de ingang daarvan de voorsz. Aart heeft ontmoet die haar met beide armen om haar schouders heeft gevat en verder door stootte tot aan de deur van de keuken alwaar de tegenwoordige vrouw van Dirk Maintveld en Leentje Kouwenoord zag, welke Leentje kort daarna met haar hulp in de kraam kwam en verlost is geworden van een jonge zoon; dat zij en de vrouw van Dirk Leentje op bed hebben gelegd zonder dat daar iemand bij was om te helpen en verder verklaarde zij dat Leentje met haar kind nog op de woning is. Getuigen Jacob Erkelens en Pieter Poortermans.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1038

Nummer van de akte: