V

b

gezin

Nicolaas Andries KRIES
geb Vlissingen 16.01.1850
ber zeilmaker
overl Den Helder 02.02.1936
tr Helder 24.10.1878
akte nr 183
Elisabeth de BUNJE
geb Helder 14.04.1854
vader: Jan de Bunje (ber ziekenoppasser)
moeder: Catharina Elisabeth Cromjongh

ber huisvrouw
overl Den Helder 18.04.1934

-

 Gezin KRIES Ė De BUNJE

Het gezin woonde te Helder

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

VI

a

Coenraad KRIES
geb Helder 14.07.1879
ber
overl
Helder 22.01.1922

 

VI

b

Jan KRIES
geb
Helder 11.10.1880
ber magazijnknecht
overl Den Helder 08.08.1962
tr 1
Helder 07.11.1901 akte nr 197
Maria Anna DaniŽlle VEERKAMP
geb
Helder 1881
vader: Johanna Bernard Veerkamp
moeder: Danielle Been

ber
overl
Helder 1905
tr 2 Den Helder 28.12.1905
akte nr 191
Wilhelmina Maria de VRIES
geb
Helder 1875
vader: Anthonij de Vries
moeder: Maria Juliana Diterich

ber
overl
Wilhelmina Maria de Vries is weduwe van Pieter Scheerman

gezin 1
gezin 2

 
50 jarig
huwelijk

VI

 

Nicolaas Andries KRIES
geb
Helder 08.05.1885
ber stoker
overl Den Helder 20.12.1967
tr
Helder 07.01.1909 akte nr 1
Keetje KRAMER
geb
Helder 1888
vader: Jan Kramer (ber zeevisser)
moeder: Heiltje Wakker

ber
overl Den Helder 22.06.1957
Bassingracht 62
begr Den Helder 25.06.1957
Algemene Begraafplaats Huisduinen

gezin

VI

c

Catharina Elizabeth KRIES
geb
Helder 1888
ber
overl
tr
Helder 20.07.1911 akte nr 118
Dirk KERKSTRA
geb Ulrum 1880
vader: Jan Kerkstra (ber timmerman)
moeder: Johanna Stellema

ber sergeant infanterie
overl

 

VI

d

Pieter Johannes Nicolaasz KRIES
geb
Helder 12.03.1890
ber loodgieter
overl
tr 1 Helder 17.10.1918
akte nr 179
Guurtje WAL
geb
Helder 1894
vader: Jan Wal (ber tuinder)
moeder: Catharina Veter

ber
overl
tr 2
Helder 24.12.1924
Maartje KAPITEIN
geb
Helder 03.07.1903
vader: Reijer Kapitein (ber tuinman, scheepstimmerman bij de Marine)
moeder: Cornelia Wal
ber
overl Den Helder 13.12.1979

gezin 1
gezin 2

- Genealogie van Coenraad Kries
- Parenteel van Cornelis Kapitein
-
Wazamar archief

Stamboek Marine Vlissingen

Id:

1438

Inventarisnr Marine:

1007

Stamboeknummer:

104

Achternaam:

Kries

Voornaam:

Nicolaas Andries

Geboorteplaats:

Vlissingen

Geboortedatum:

16/01/1850

Provinciestreek:

Walcheren

Nationaliteit:

Nederlander

Afgeronde leeftijd:

10

Indiensttredingsdat:

10/02/1860

Functie bij indiens:

Leerling zeilmaker

Afgeronde leeftijdn:

19

Uitdiensttredingsda:

16/07/1868

Functie bij uitdien:

Leerling zeilmaker

Reden uitdiensttred:

Overgeplaatst naar Den Helder

Aantal dienstjaren:

8

bronnen:

- Genlias
- Zeeuws Archief
-
Het Utrechts Archief

NOOT

Helder, Den Helder?

Het besluit om de naamwijziging van HELDER in DEN HELDER te wijzigen is genomen in de raadsvergadering van 13 maart 1928.
Waarna deze is ingegaan op 28 juli 1928.

Voor reacties