15

60
61

gezin
foto-60
1859

Theodorus Carel KREIJT
geb Nijmegen 21.03.1834
ber kuiper
overl Rotterdam 13.09.1872
tr Rotterdam 09.02.1859
Helena Francina GENNISSEN
geb Tiel 27.06.1834
ber huisvrouw
overl Rotterdam 11.03.1922
begr Rotterdam 15.03.1922
RK kerkhof Crooswijk


foto-61
1859

Trouwakte Kreijt - Gennissen

Rotterdam 1859

Afbeelding 031

fotograaf:
H.J. van Dorp te Rotterdam

Bron:

Rotterdam BS, 1859, akte nr 62

Op heden den Negenden Februarij Achttien honderd Negen en Vijftig, zijn voor mij Lid van het Plaatselijk bestuur van Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der gemeente verschenen, ten einde hun onderling en wederzijds met vrije toestemming beraamd Huwelijk te doen voltrekken:
Theodorus Carel Kreijt, oud vier en twintig jaren, kuiper, geboren te Nijmegen en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Andries Kreijt, dagloner en van Joanna Klaassen, beide wonende te Nijmegen en
Helena Francina Gennissen, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Tiel en wonende alhier, meerderjarige dochter van Dirk Gennissen, Koster en van Maria van Vugt, wonende beide te Tiel.
En is door hen hierbij overgelegd Ten Eerste Hunne geboorte akten Ten Tweede De notariŽle toestemming der ouders van de partijen. En vermits de openbar afkondigingen van dit Huwelijk door mij gedaan den Dertigsten Januarij jongstleden en den zesden dezer onverhinderd zijn afgeloopen, nadat partijen ieder hadden verklaard elkander aan te nemen tot Echtgenooten en de pligten aan den Huwelijken staat verbonden getrouwelijk te zullen vervullen, heb ik in naam der Wet, uitspraak gedaan, dat zij in den echt met elkander vereenigd zijn in tegenwoordigheid van Reineir van Lent, oud zeven en twintig jaren, kuiper, Pieter Jansen, oud vier en zestig jaren, Schoorsteenveger, Karel Lorjť, oud vier en dertig jaren, Schoorsteenveger en Hendrik Cornelis van der Graaf, oud een en veertig jaren, bekende wonende allen alhier.
En heb ik hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing door mij Ambtenaar is geteekend nevens de Comparanten en getuigen.

 

- Genealogie van Helena Francina Kreijt

bronnen:

- Wazamar archief
-
Genlias
-
Gemeente archief Rotterdam
- Foto Stamboom van Hans Geskes en Ineke Schildmeijer

Voor reacties