V

j

gezin

Barend (Baris) Cornelisz KLOP
ged Hardinxveld 01.08.1762
ber vrachtschipper, beurtschipper
overl Hellevoetsluis 28.01.1829 *
otr Hellevoetsluis 12.04.1792
Barend Klop wonend te Hellevoetsluis
otr Rotterdam 15.04.1792
Elisabet Mikkers wonend te Rotterdam aan de Hoofdstraat
Elizabeth MIKKERS
ged Hellevoetsluis
ber huisvrouw
overl Hellevoetsluis 18.10.1824 *

 

Gezin KLOP - MIKKERS

Het gezin woonde te Hellevoetsluis aan de Haarlemmerstraat (1812)

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

VI

a

Cornelis Bariszn KLOP
geb Hellevoetsluis 24.03.1793
ged Hellevoetsluis  02.04.1793
ber vracht-/beurtschipper
overl Hellevoetsluis? 23.10.1860
tr 1 Hellevoetsluis 25.06.1818
akte nr 9
Susanna Petronella WELSING
geb 1793
vader: Hannis Christiaan Welsing
moeder: Eva van den Broek

ber
overl 00.04.1846
tr 2 Hellevoetsluis 17.04.1846
akte nr 5
Margrieta KLEIJN
geb Hellevoetsluis 13.10.1798
vader: Maarten Kleijn
moeder: Kaatje Pieterse van Kempen

ber
overl Hellevoetsluis 25.06.1881
Margrieta Kleijn is weduwe van Jacob van Hartingsveld

gezin 1
gezin 2
notaris

VI

b

Catharina Willemina KLOP
ged Hellevoetsluis 01.06.1794
ber
overl Hellevoetsluis 23.11.1817
tr
Hellevoetsluis 26.12.1814 akte nr 17
Dirk van REES *
geb
Hellevoetsluis 1786
vader: Jan van Rees
moeder: Neeltje Jacobs Vermaas

ber binnenloods
overl

 

VI

c

Hendrik Bariszn KLOP *
ged Hellevoetsluis 08.11.1795
ber schippersknecht
overl Hellevoetsluis 29.11.1817
tr Hellevoetsluis 27.03.1817
akte nr 2
Elisabeth van Veenendaal *
geb Rotterdam 12.05.1792
vader: Hendrik van Veenendaal
moeder:
Jacoba Coert
ber
overl

gezin

VI

d

Trijntje KLOP
ged Hellevoetsluis 18.02.1798
aangifte Hellevoetsluis 05.12.1798

 

VI

e

Willem KLOP
ged Hellevoetsluis 29.12.1799
ber beurtschipper
overl Hellevoetsluis 24.06.1877
tr Maassluis? 1826?
Neeltje PARLEVLIET
geb
moeder:
vader:
ber
overl

gezin

 

 

Algemeen

Toegangnr: 358
Inventarisnr: 62
Gemeente:
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: Hellevoetsluis 03.08.1820
akte nr 7

Bruidegom

Willem KLOP
Geboorteplaats: Hellevoetsluis 1800

Bruid

Anna Henderijna NOLTE
Geboorteplaats: Hellevoetsluis 1800

Vader bruidegom

Barend Klop

Moeder bruidegom

Elisabeth Mikkers

Vader bruid

Hendrik Nolte

Moeder bruid

Jacomijna Keep

Nadere informatie

bruidegom: 20 jaar.; bruid: 20 jaar.

Tr 1 ??

VI

f

Jan KLOP
ged Hellevoetsluis 14.02.1802
ber schipper
overl
tr 1 Hellevoetsluis 19.05.1825
akte nr 8
Anna Sijtje van der MADE
geb 1804
vader: Hermanus van der Made
moeder: Wilmina Roskam

ber
overl
tr 2 Hellevoetsluis 09.10.1835
akte nr 16
Jannetje MOLENAAR
geb Delfshaven 1816
vader: Cornelis Molenaar
moeder: Cornelia Bras
ber
overl

gezin 1
gezin 2

VI

g

Cuindert Marinus KLOP
ged Hellevoetsluis 04.03.1804
ber schipper
overl
tr Hellevoetsluis 25.05.1827
akte nr 8
Johanna GASTELAARS
geb Hellevoetsluis 1808
vader: Barend Gastelaars
moeder: Elizabeth Hokke

ber
overl voor 1849
tr Hellevoetsluis 31.01.1849
akte nr 4
Pieternella GASTELAAR
geb Hellevoetsluis 1819
vader: Barend Gastelaar
moeder: Inge Elizabeth Hokke
ber
overl

gezin 1
gezin 2

VI

h

Marinus KLOP
ged Hellevoetsluis 29.11.1807
ber schippersleerling te Hellevoetsluis
overl
tr Hellevoetsluis 06.05.1836
akte nr 8
Maria DEKKER
geb Goedereede 1815
vader: Jan Dekker
moeder: Neeltje Krol
ber
overl

gezin

VI

i

Trijntje KLOP
ged Hellevoetsluis 08.04.1810
ber
overl
tr Hellevoetsluis 17.05.1830
akte nr 11
Dirk van der MADE
geb Hellevoetsluis 1809
vader: Hermanus van der Made
moeder: Wilhelmina Roskam

ber
overl

 

- Genealogie van Lena Klop
- Wazamar archief
- Genealogie van Cornelis Gijsbertdsen Klop

bronnen:

- Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg
-
Genlias

Voor reacties

 

NOOT

- huw.: aangevinge gedaan van het huwelijk (pro deo) van Baarend Klop, j.m. en Elisabeth Mikkers, j.d., de bruid wordt te Rotterdam verantwoord.

 - 14.04.1792 vertoond een betoog van Rotterdam om de 3 huwelijkse geboden te doen afroepen van Barend Cornelisz Klop, j.m., geb Hardinxveld, wonende te Hellevoetsluis en Elizabeth Mikkers, j.d., geb Brielle, wonende Rotterdam, 't welk is ingewilligd en afgegeven 30.04.1792.

 

- Ontfangen over inkoop int kleijen (!) en groote Schippers-Gilde inde jare 1793 van B. Kl. f 15.0.=; uit: Rek. H.G. Armen, Hellevoetsluis.

 

- woonde 1812 in de Haarlemmerstraat te Hellevoetsluis, blijkens belasting-formulier (in de Franse taal/tijd).

- blijkens "Registre des Passeports", (archief Brielle), 1812. 16 April, Nr.206:
Baris Klop - Hellevoetsluis.

 

Barend Klop komt zijdelings voor in de geschiedenis van de Nederlands Hervormde Gemeente  van Nieuwenhoorn, daar bestelde het kerkbestuur in 1820 een kerkorgel bij de bekende orgelbouwers gebroeders Bätz.
Kort daarvoor had ook de kerk van Hellevoetsluis een orgel aangeschaft bij deze orgelbouwers, toen het orgel voor Nieuwenhoorn vervoerd moest worden werd door de bouwers de vrachtschipper Barend Klop aanbevolen, die het vervoer van het orgel naar Hellevoetsluis tot tevredenheid had verricht. Alhoewel Barend Klop f 9,- duurder was dan een concurrent, werd dit transport hem toch gegund.

 

Elisabeth van VEENENDAAL
geb Rotterdam 12.05.1792
ged Rotterdam 15.05.1792

get
Philippina de Bode
vader: Hendrik van Veenendaal
moeder: Jacoba Coert

Het gezin Van Veenendaal & Coert woonde te Rotterdam aan de Delfsevaart
ber
overl
tr 1 Rotterdam 31.08.1814
Pieter Johannes SMIT
ged
Rotterdam 18.04.1790
vader:
Johannes Kristiaan Smit
moeder:
Johanna Perk
Het gezin Smit & Perk woonde te Rotterdam op de Nieuwe Have bij de Hooijmart
ber
overl
Hellevoetsluis 19.05.1816
tr 2
Hellevoetsluis 27.03.1817 akte nr 2
Hendrik Bariszn KLOP
ged Hellevoetsluis 08.11.1795
ber
overl Hellevoetsluis 29.11.1817
tr 3
Jan de ROOIJ
geb
vader:
moeder:
ber
overl
tr 4
Hellevoetsluis 25.03.1819 akte nr 3
Joannes MEULENDIJK
geb
vader: Jan Meulendijk (ber commissaris der zeeloodsen)
moeder: Willempje Maat
ber
overl

Joannes Meulendijk is weduwnaar van Maria van Steendre

- Gemeentearchief Rotterdam
-
Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg

 

Dirk van REES
geb
Hellevoetsluis 1786
vader: Jan van Rees
moeder: Neeltje Jacobs Vermaas

ber binnenloods
overl
tr 1
Hellevoetsluis 26.12.1814 akte nr 17
Catharina Willemina KLOP
ged Hellevoetsluis 01.06.1794
ber
overl Hellevoetsluis 23.11.1817
tr 2
Hellevoetsluis 24.06.1824
Cornelia SPEK
geb
Hellevoetsluis voor 1796
vader: Aart Spek
moeder:
Elisabeth Vermeulen
ber
overl

- http://www.dullaert.org/1813/pare1813.htm

 

Datum:
22/01/1814

Notaris:
Charles Christoffel Brender a Brandis

Aard van de akte:
plaatsvervanging

Regest:
Compareren enerzijds Johannes Smit, particulier, gehuwd met Johanna Maria Hessing, wonend te Brielle in het Noordeinde van de Voorstraat, wijk 3 nr. 103, en anderzijds Hendrik Klop, schippersknecht, 18 jaar, zoon van Barend Klop, schipper, en Elisabeth Mikkers te Hellevoetsluis. Bij de loting voor de landmilitie trok laatstgenoemde het nr. 47. Eerste comparant zal hem vervangen voor f 400 in termijnen.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1199

Nummer van de akte:
10

 

 

Datum:
16/07/1814

Notaris:
H.M. van Andel

Aard van de akte:
verkoop

Regest:
Wijnand van Leeuwen timmermansknecht gehuwd met Katharina Mikkers, Marinus Mikkers arbeider op ´s/lands werf wonende aldaar, Willem Drop mede arbeider op dezelfde werf gehuwd met Jacoba Mikkers en Barend Klop schipper gehuwd met Elizabeth Mikkers, verklarende de 1e, 3e en 4e comparant met hun vrouwen in gemeenschap van goederen te zijn gehuwd verkopen als enige kinderen en aangehuwde kinderen van Hendrik Mikkers kleermaker gewoond hebbende en in 1812 overleden mede te Hellevoetsluis aan Pieter Boogmans scheerder een huis met een erfje of binnenplaatsje binnen Hellevoetsluis voornoemd in de Kerkstraat aan de zuidzijde cohiernr 131, belend W het huis bewoond door de winkelier Hermanus van Offeren en O het huis van de erven van Teunis Verhagen. De koopprijs bedraagt 1000 gld, te betalen door overneming van de lasten van een hypotheekbrief van 08/10/1787 door Hendrik Mikkers voornoemd voor schout en schepenen van Hellevoetsluis gepasseerd onder verband van het voorsz. huis tbv Arij Ruijghaver wonende ald. groot 1000 gld onder borgtocht van Jacob van Putten en Jan Frederik Engefrit elk voor 500 gld en zal bij de eerste rentebetaling 200 gld aflossen. Barend Klop voornoemd stelt zich borg voor de koper en de schuldeiser Arij Ruijghaver kastelein in het logement der Marine te Hellevoetsluis voornoemd gaat akkoord. Getuigen Anthony van Duuren koopman en Andries Pieter Gerritzen waker van de marine beiden wonende Hellevoetsluis, alwaar ook de akte is gepasseerd.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1214

Nummer van de akte:
155

 

 

Datum:
26/09/1821

Notaris:
Louis
Mijnard van Kruijne

Aard van de akte:
veiling

Regest:
Eva van den Broek te Hellevoetsluis, weduwe van Hannes Christiaan Welsing, en diens kinderen:
Susanna Pieternella Welsing, geh. met Kornelis Barends Klop, beurtschipper te Hellevoetsluis (voor wie optreedt Jan van Pelt, broodbakker aldaar)
Jacobus Welsing, sjouwer op de Marinewerf aldaar
Johanna Welsing, weduwe van Gerrit Hofman, mede voor haar minderjarige kind Adrianus Gerrit Hofman, waarover Johannes van Hartingsveld, scheepstimmerman, toeziend voogd is
Dina Welsing, gehuwd met Pieter Meulendijk, timmerman
Jan Welsing, timmerman
Jan Blankenstein, geëmployeerde op de Marinewerf als toeziend voogd over de minderjarige kinderen Sofia Welsing en Elisabeth Welsing,
veilen een huis , achterhuis en erf aldaar op de Westzanddijk, nr. 89.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1288

 

 

 

 

Datum:
07/04/1829

Notaris:
Louis Mijnard van Kruijne

Aard van de akte:
inventaris

Regest:
Inventaris
van de nalatenschap van Baris Klop, schipper, en zijn huisvrouw Elisabeth Mikkers, overleden te Hellevoetsluis op resp. 28/1/1829 en 18/10/1824.
Erfgenamen zijn de volgende kinderen:
Kornelis
Klop

, schipper te Hellevoetsluis
Willem Klop, idem
Jan Klop, idem
Kuindert Marinus Klop, idem
Marinus Klop, schippersleerling te Hellevoetsluis
wijlen Katharina Willemina Klop, overleden te Hellevoetsluis op 23/11/1817, wier man Dirk van Rees, binnenloods, optreedt voor hun kinderen Jan van Rees en Elisabeth van Rees
Trijntje Klop, minderjarig, voor wie Pieter Emplaars Kolij, burgemeester van Hellevoetsluis, optreedt als voogd.
De goederen bevinden zich in het sterfhuis te Hellevoetsluis op nr. 174. Volgt opsomming meubilair, kleding en sieraden. Onder de documenten:
- koopakte dd 1793 van huis etc. aan de oostzijde van de haven, belend noord de weduwe van Jan Vermeulen, zuid Hendrik de Bois, gekocht van Jan Keiser.
- koopakte dd 1811 van huis etc. in de Haarlemmerstraat, oud nrs. 98 en 99, nieuw nr. 63, gekocht van Antonetta van den Broek, weduwe van Abraham de Ruiter, huisvrouw van Gerrit Huls.
Verder hoort tot de boedel de helft in een huis op de Westzanddijk op nr. 88. Er zijn vorderingen op de kinderen en de gebruikelijke schulden aan ambachtslieden: Jan Antonie van Es, chirurgijn, Jan Pereboom, timmerman, Simon Velthoen, metselaar, Dirk van der Made en Jacob de Voogd, ververs. De begrafenis is deels betaald uit een begrafenisbus.

Trefwoorden:
Barend_Klop

Inventarisnummer:
1296

Nummer van de akte:
78