III

f

Maria KEIZER (KEIJZER)
geb Vlissingen 10.03.1829
wijk G nummer 37
aangiftedatum Vlissingen 20 maart 1829 akte nr 78
ber
overl Amsterdam 20.12.1912

aangiftedatum Amsterdam 21 december 1912 akte nr 7200
tr Vlissingen 13.08.1851
Jan Adrianus GROEN
geb Hellevoetsluis 11.06.1829
ber kuiper, scheepstimmerman, werkman
overl Amsterdam 08.12.1887

-

Overlijden

Akte -- Rouwbericht†††

Akte

Burgerlijken Stand Amsterdam, overlijdens, 1912, nr 7200

Heden eenentwintig december negentienhonderd twaalf verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Amsterdam: Jan Franciscus Sangster, van beroep aanspreker, oud achtenvijftig jaren, wonende alhier en Antonie Nicolaas Sangster, van beroep aanspreker, oud tweeŽnzestig jaren, wonende alhier. die verklaarden, dat op den twintigsten dezer des namiddags ten vier ure in de gemeente Amsterdam is overleden Maria Keizer, zonder beroep, wonende alhier oud drieŽntachtig jaren, geboren te Vlissingen, weduwe van Jan Adrianus Groen, dochter van Jozef Johannes Marinus Keizer en Maria Krane, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

overlakte-Maria-Keizer-1829-1912-700.gif

Rouwbericht

 

 

- Genealogie van Maria Keizer
- Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

Voor reacties