13

104

105

gezin

Eliza HOTTING
geb Middelharnis 08.08.1794
ged Middelharnis 17.08.1794
ber arbeider
overl Ooltgensplaat 06.08.1849
tr Ooltgensplaat 06.04.1822
Heijltje KOL
geb Fijnaart en Heiningen 03.07.1798
ber arbeidster
overl Ooltgensplaat 12.08.1856

 

Overlijden Eliza HOTTING

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Ooltgensplaat 1849 No 68

Acte van overlijden van Eliza Hotting
In het jaar een duizend acht honderd veertig den zestienden der maand Augustus zijn voor ons ondergeteekende Arij Noordijk Assessor en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ooltgensplaat Provincie Zuid holland verschenen Jacobus van Nimwegen, oud negen en veertig jaren, van beroep Schipper, bekende van den overledenen, en Leendert van Es, oud veertig jaren, van beroep winkelier, bekende van den overledenen, wonende in deze gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op den zestienden dag der maand Augustus, duizend acht honderd negen en veertig, des morgens ten zeven uren, in het huis staande in deze gemeente nummer zes en veertig, is overleden Eliza Hotting, van beroep arbeider, geboren te Middelharnis, wonende te Ooltgensplaat, in den ouderdom van vijf en vijftig jaren, gehuwd met Hilletje Kol, arbeidster, wonende in deze gemeente, zoon van Jacob Hotting en van Leuntje Hobus, beide overleden.
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing, is onderteekend door ons en de Comparanten.

copy originele akte

 

- Genealogie van Johanna Hotting
-
Wazamar archief