V

28
29

gezin
klik op de foto en hij wordt groter
1882

Marinus van der HEIJDEN
geb Tiel 20.10.1852
ber huisschilder, schilder, bakker
overl Rotterdam 28.11.1917
tr Rotterdam 09.05.1877
Geertruida WIJBURG
geb Schiedam 22.6.1855
ber huisvrouw
overl Rotterdam 10.5.1930

 

Trouwakte Van der HEIJDEN - WIJBURG

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam 1877 nr 411

Op heden den negenden Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaatsgehad op den tweeentwintigsten en negen en twintigsten der vorige maand, Marinus van der Heijden oud vier en twintig jaren, huisschilder, geboren te Tiel, wonende alhier, onlangs te Velp gemeente Rheden, meerderjarige zoon van Hendrik van der Heijden en Ida Janna Hoenderop, beide overleden en Geertruida Wijburg, oud een en twintig jaren, zonder beroep, minderjarige dochter van Jilles Theodorus Wijburg, Schipper, wonende alhier en Mechelina van de Graaft, ook geschreven van de Graaff, overleden.
En is voor hen hierbij overlegd ten eerste: Hunne geboorte akten, ten tweede: de doodakten van de ouders des bruidegoms en van de moeder der bruid, ten derde een bewijs van gedane afkondigingen te Velp gemeente Rheden. De vader der Bruid hierbij tegenwoordig heeft in dit huwelijk toegestemd.
Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hem toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigheid van Hendrik Cornelis van der Graaf, oud negenenvijftig jaren, Stadsbode, Lodewijk Cornelis Speelman, oud acht en zestig jaren, Theodorus Hendrikus Berghout oud eenenvijftig jaren, Stads Sergeante en Pieter Schoenmaker, oud zeventig jaren, bediende, wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, is onderteekend door ons, de comparanten en de getuigen.

- Genealogie van Marinus van der Heijden
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

Voor reacties