VI

14
15

gezin

1968

Marinus van der HEIJDEN
geb Rotterdam 03.09.1885
ber smid bij de Rotterdamsche Lloyd
overl Rotterdam 05.06.1969
tr Rotterdam 10.05.1916
Helena Francina KREIJT
geb Rotterdam 28.10.1887
ber huisvrouw
overl Poortugaal 18.01.1981
gecr Rotterdam-Zuid 22.01.19811968

Trouwakte Van der HEIJDEN - KREIJT

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam 1916 No 1208

tr-14-15-kl

Heden tien Mei negentien honderd zestien zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan: Marinus van der Heijden, oud dertig jaren, smidsknecht, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Marinus van der Heijden, broodbakker alhier en Geertruida Wijburg, zonder beroep, beiden wonende alhier en Helena Francina Kreijt, oud achtentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Theodorus Kreijt, kuiper en Clasina Tas, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Ten opzichte van de ouders van de bruid heeft de tussenkomst van de kantonrechter te Rotterdam plaats gehad. De afkondiging van dit huwelijk is alhier onverhinderd geschied op negenentwintig April dezes jaars.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig: Theodorus Kloeg, oud twee en veertig jaren en Martinus Ivo, oud zesenveertig jaren, beiden bediende en wonende alhier.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

- Genealogie van Marinus van der Heijden
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

Voor reacties