V

28
29

Marinus van der HEIJDEN
geb Tiel 20.10.1852
ber huisschilder, schilder, bakker
overl Rotterdam 28.11.1917
tr Rotterdam 09.05.1877
Geertruida WIJBURG
geb Schiedam 22.06.1855
ber huisvrouw
overl Rotterdam 10.05.1930

gezin
klik op de foto en hij wordt groter
1882

Overlijdensakte Marinus van der HEIJDEN

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam 11917 no 5899

Heden negenentwintig November negentienhonderd zeventien verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam: Dirk van Eenige, oud drie en zestig jaren, lijkbezorger, wonende alhier en Marten Boonstra, oud zevenenzestig jaren, zonder beroep, wonende alhier, die verklaarden, dat op acht en twintig November dezes jaars, des voormiddags te zes uur, Coolsingel nummer drie en zestig, alhier is overleden: Marinus van der Heijden, oud vijf en zestig jaren, geboren te Tiel, wonende alhier, zonder beroep, echtgenoot van Geertruida Wijburg, zoon van Hendrik van der Heijden en Ida Janna Hoenderop, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

copy originele akte

 

- Genealogie van Marinus van der Heijden
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

Voor reacties