I

 

gezin

Peter van der HEIJDEN
geb
vader:
moeder:

ber
overl
tr
Dirkje van NIEUWAAL
geb
vader:
moeder:

ber
overl

 

Gezin Van der HEIJDEN - NIEUWAAL

Het gezin woonde te Avezaath

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

II

a

Catharina van der HEIJDEN
geb Avezaath 15.01.1776
ber
overl
Buurmalsen 17.06.1849
aangiftedatum: 18 juni 1849 akte nr 17
tr
Buurmalsen 02.03.1800
Kasper van HAARLEM
ged
Buurmalsen 02.01.1774
vader: Gerrit van Haarlem
moeder:
Elizabeth Bremkes
ber
dagloner
overl
Buurmalsen 05.11.1857
aangiftedatum: 07 november 1857 akte nr 27

Negen kinderen

II

b

Willem van der HEIJDEN
geb Avezaath 1794
ber dagloner
overl voor 1865
tr Buren
15.02.1822 akte nr 1
Jannigje TIMMER
ged
Ingen 01.12.1790
vader: Cornelis Timmer
moeder:
Jannigje van Meerten
ber
dienstmeid, winkelierster
overl Buren 21.09.1865
aangiftedatum 22 september 1865 akte nr 25

gezin

- Genealogie van Marinus van der Heijden
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

Voor reacties