II

 

gezin

Johan Frederik REPKO
geb
Makkum, gemeente Wonseradeel 28.08.1889
aangiftedatum Wonseradeel 30 augustus 1889 akte nr 272
vader: Anne Repko
moeder:
Janke Annes Zondervan
ber
overl
Leiden 10.04.1960
tr
Echt 14.07.1914
Loltje KUIPER
geb
Lemmer, gemeente Lemsterland 13.12.1889
aangiftedatum Lemsterland 14 december 1889 akte nr 163
vader: Jan Kuiper
moeder:
Margje Bansberg
ber
overl
Leiden 17.05.1966

 

Gezin REPKO – KUIPER

Het gezin woonde te Beverwijk

Bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

a

Margje REPKO
geb Beverwijk 27.04.1916
ber
overl
Leiden 09.06.1997
tr
Leiden 27.04.1943
Pieter LOTSY
geb
Valkenburg, Zuid-Holland 28.06.1907
vader:
moeder:

ber
overl
Leiden 03.06.1983

 

III

 

Annie Janke REPKO
geb 1921
ber
overl
tr
tr Rotterdam (NL)
29.10.1947
Jillis Hendrikus Theodorus van der HEIJDEN
geb Rotterdam (NL) 22.05.1920
ber
overl -- (AUS)
06.10.1982

fotoannarepko
1957

III

 

Louisa Johanna REPKO
geb
ber
overl
tr
Nico ARENS
geb
vader:
moeder:

ber
overl

 

 

 

Kinderen van Louisa Johanna en Nico:

1 Margan Louise Arens
2 Nicolette Caroline Arens

 


AUS = Australië
NL = Nederland

- Genealogie van Marinus van der Heijden
- Parenteel Andreas Repkow
- Wazamar archief

bronnen:

-
 

Voor reacties