VII

7
6

Clasina van der HEIJDEN
geb Rotterdam 20.05.1922
ber huisvrouw
overl Hilversum 19.03.1995
tr Hilversum 17.12.1949
Eliza FUN
geb Ooltgensplaat 18.6.1923
ber tuinman
overl Hilversum 11.11.2008
gecr Amersfoort 14.11.2008
Crematorium “Amersfoort”


1971

Geboorteakte Clasina van der HEIJDEN

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam 1922 no 4893

Heden twee en twintig Mei negentien honderd twee en twintig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam: Marinus van der Heijden, oud zes en dertig jaren, vuurwerker wonende alhier, die verklaarde, dat op twintig Mei dezes jaars, des namiddags te elf uur, alhier, Zoomstraat, nummer eenennegentig a, te zijnen huize is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Helena Francina Kreijt, zonder beroep, mede wonende alhier, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden: Clasina. Gedaan in tegenwoordigheid van Jan Gerrit Bravenboer, oud zesendertig jaren, gemeenteklerk, wonende alhier en van Christiaan Arie Verbrugge, oud drie en vijftig jaren, gemeenteklerk, wonende alhier. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Marinus van der Heijden
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

Voor reacties