V

28
29

Marinus van der HEIJDEN
geb Tiel 20.10.1852
ber huisschilder, schilder, bakker
overl Rotterdam 28.11.1917
tr Rotterdam 09.05.1877
Geertruida WIJBURG
geb Schiedam 22.6.1855
ber huisvrouw
overl Rotterdam 10.5.1930

gezin
klik op de foto en hij wordt groter
1882

Geboorteakte Marinus van der HEIJDEN

bron:

BS Tiel Geboorten 1851-1854 no 185

Heden den een en twintigsten der maand October achttien honderd twee en vijftig, is voor ons Mr. Herman Dijckmeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente T I E L, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik van der Heijden, Schrijnwerker, oud dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den twintigsten der maand October des jaars achttien honderd twee en vijftig, des avonds ten elf ure, in het huis Nummer zeven en dertig B, op de Tolhuiswal binnen deze gemeente, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne huisvrouw Ida Janne Hoenderop, zonder beroep, wonende alhier, welk kind genaamd wordt Marinus, van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Arie Smulders, Boekbinder, oud zevenentwintig jaren, en Gosuinus Matheus de Jongh, Brievenbesteller oud vijfentwintig jaren, beide woonachtig in deze gemeente; en is deze akte door de getuigen en ons, na voorlezing, geteekend. hebbende de comparant verklaard niet te kunnen teekenen.

Copy originele akte

 

- Genealogie van Marinus van der Heijden
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

voor reacties
 Walter Andreas Groen