II

128
129---

gezin 1
gezin 2

Fokke GROEN
ged aangifte Oudeschoot 08.01.1764
ber timmerman
overl aangifte Hellevoetsluis 15.10.1803
tr 1 Hellevoetsluis 06.11.1797
Pieternella van ES
ged Hellevoetsluis 08.03.1773
overl aangifte Hellevoetsluis 10.09.1798
tr 2 Hellevoetsluis na 1798
Johanna MIKKERS
geb Hellevoetsluis 1763
ber huisvrouw, tapster,
schoolhoudster
overl Hellevoetsluis 11.03.1829

 

Trouwen GROEN - Van ES

a Inschrijving
b
Ondertrouw
c
Trouw

bron:

Algemeen Rijks Archief (ARA) G. Hel. 3.85

20 Do Fokke Groen J:M: gebooren te Heereveen in Vriesland en Pieternella van Es J:D: gebooren alhier beijde woonende binnen dezen plaatse zullende trouwen in den 3e classis komt voor beijde /12..,..,

copy inschrijving Gaarders Register van Hellevoetsluis 20.10.1797:
In het gewest Holland (nu Noord- en Zuid-Holland) werd tussen 1695 en 1805 een belasting of impost geheven op het trouwen en begraven. Deze belasting of impost werd vergaard (geint) door een gaarder en ingeschreven in het Gaarders- of Impostregister. Het kende vijf klassen: pro deo (gratis), 3, 6, 15 en 30 gulden. Men betaalde naar vermogen.
Zowel het trouwen en begraven (aangevinge gedaan van 't Lijk) werd voor deze belasting in één register geschreven. Hieronder een ingeschreven aangeving van een impost op het trouwen.

------------------------------------

Bron:

ondertrouw en trouw: Algemeen Rijks Archief (ARA) Inv. nr 5II blz 72

Tijdens de Republiek (1695-1806) kon men slechts trouwen in de Gereformeerde kerk (die zich wel Staatskerk noemde), dan wel voor de Burgerlijke Overheid (Schout en Schepenen).

copy originele akte

Ondertrouw:
Op heden den tweeentwintigsten October 1797 hebben hun Eerste Huwelijks Voorstil dezen navolgende Persoonen,
Fokke Groen J:M: Geboore te Heereveen in Vriesland, tans wonende binnen deeze Plaatse
Ende
Pieternella van Es, J:D: Geboore en Woonende meede binnen deeze Plaatse.
tweede huwelijkse voorstill den 29 dito
derde Huwelijkse Voorstill den 5 Novemb:

Trouw:
Fokke Groen
J:M: gebooren te Heereveen in Vriesland tans Woonende binnen deese Plaatse en Pieternella Van Es J:D: gebooren en woonende binnen deese Plaatse zijn na dat de drie gewoone Huwelijks Proclamtien alhier onverhindert waaren gegaan, voor ons in den Huwelijken Staat bevestigt geworden.
Actum den 6 November 1797, present J. Steenwijk Gallas Schout, Van Putten, Rolandus, Wessels Enden Klerk. Leden van de ?? van Hellevoetsluis als commissarissen tot de huwelijken Saaken.

copy originele aangifte:

 

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties