III

a

gezin

Gerrit van der POLL *
geb Amsterdam 04.06.1882
ber pianostemmer, orkest- en koorleider
overl
tr Amsterdam 04.11.1909
akte nr reg.2G;fol.33v
gesch Amsterdam 01.08.1922 akte nr reg.1B;fol.1v
Johanna Frederika KRIJGER
geb Amsterdam 25.07.1885
vader: Jan Frederik Krijger
moeder:
Maria Helena van Doorn
ber
overl

 

Gezin Van der POLL - KRIJGER

Het gezin woonde te Amsterdam

Bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

a

Gesiena van der POLL
geb Amsterdam 25.11.1910
ber
overl
aan het eind van de tweede wereldoorlog
tr
PEEN
geb
vader:
moeder:

ber
overl

 

IV

b

Johan Frederik van der POLL
geb Amsterdam 01.05.1914
ber
tr

geb
vader:
moeder:

ber
overl

gezin

- Genealogie van Nicolaas Groen
- Wazamar archief

 

Grootvader Gerrit van der Poll

Ergens in september 1915 heeft mijn grootvader mijn grootmoeder verlaten. Op 18 september 1915 vertrok hij met de s.s. Nieuw Amsterdam vanuit Rotterdam naar New York, tezamen met zijn minnares die in verwachting was (naar wij mogen aannemen van hem) en nog een andere vrouw wier rol in het geheel ons niet duidelijk is. Zijn minnares heette Maria Steenbergen maar zij was op dat moment nog getrouwd met ene Maarten Betlem en voerde dus de naam Betlem. De naam van de geheimzinnige tweede vrouw was Anna Caro.

Nieuw-Amsterdam-I-300

Het is verbazingwekkend hoe je in deze tijd, 90 jaar later, dit allemaal kunt uitvinden zonder dat je het huis hoeft te verlaten. Bij de organisatie Ellis Island foundation kun je via het internet de passagierslijsten inzien van schepen met immigranten die in die tijd in New York aankwamen. Daar hebben we hem dan ook gevonden. Zo kwam ik ook te weten dat ze niet in de Verenigde Staten werden toegelaten. Op 5 oktober zijn ze op dezelfde boot weer terug naar Nederland gezet, mogelijk omdat een broer van mijn grootmoeder de autoriteiten had gewaarschuwd dat mijn grootvaders minnares op het paspoort van mijn grootmoeder reisde.

Metagama-300

Mijn grootvader was echter vast besloten om naar de nieuwe wereld te vertrekken. Een paar weken later is hij vanuit Rotterdam naar Engeland gereisd waar hij in Liverpool de boot naar Montreal heeft genomen, nog steeds in gezelschap van deze twee dames. Enige weken geleden heb ik ook van deze bootreis de passagierslijst gevonden. De boot was de s.s. Metagama die op 14 november 1915 in Montreal aankwam. Aan boord waren veel gewonde soldaten die naar huis terugkeerden, de eerste wereldoorlog was in volle gang.

In Montreal aangekomen heeft mijn grootvader enige maanden bij een Nederlandse familie ingewoond. De vrouw des huizes heeft later aan mijn grootmoeder een brief geschreven. Deze brief is bewaard gebleven. In deze brief vertelt ze dat mijn grootvader deed voorkomen dat zijn minnares zijn vrouw was. Ze vertelt dat haar man een betrekking voor mijn grootvader had gevonden en dat ze toen op zichzelf zijn gaan wonen. Ook vermeld ze dat er een dochter is geboren. Dat zou dus een half-zus van mijn vader zijn.

Aldus Evert van der Poll

Gerrit van der Poll ging in 1915 met Anna Geesken Caro, geb Utrecht 1883, ber zangeres, Maria Betlem (Amsterdam), ber zangeres naar Canada.
Zij woonden in Montreal (CDN) 1917-1918 waar
Anna Geesken Caro een dochter kreeg, Margareth Caro.

bronnen:

- Gemeentearchief Amsterdam - archieven - genealogie - gezinskaarten
(1893-1939)
- Genlias

Voor reacties