II

a

gezin

Jan Andries van der POLL
geb Amsterdam 08.03.1857
ber kantoorbediende, kantoorloper, karrijder v. melkinrichting, melkventer
overl
tr Amsterdam 14.09.1881
Eva Pieternella GROEN
geb Vlissingen 26.01.1853
ber dienstbode
overl Amsterdam 18.08.1904

 

Gezin Van der POLL GROEN

Het gezin woonde te Amsterdam

Bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

a

Gerrit van der POLL
geb Amsterdam 04.06.1882
ber pianostemmer, orkest- en koorleider
overl
tr Amsterdam 04.11.1909
akte nr reg.2G;fol.33v
gesch Amsterdam 01.08.1922 akte nr reg.1B;fol.1v
Johanna Frederika KRIJGER
geb Amsterdam 25.07.1885
vader: Jan Frederik Krijger
moeder:
Maria Helena van Doorn
ber
overl

gezin

- Genealogie van Nicolaas Groen
- Wazamar archief

bronnen:

- Gemeentearchief Amsterdam - archieven - genealogie - gezinskaarten
(1893-1939)
- Genlias

Voor reacties