III

d

gezin

Willem Louis ANDRIESE
geb
Amsterdam 19.08.1844
gezindte NH

vader: Anthonie Andriese (scheepstimmerman)
moeder:
Johanna Berrendina de Roos
ber schrijver bij de Marine
overl Amsterdam 25.08.1930
tr
Amsterdam 16.08.1871 akte nr reg.7;fol.94v
Anna Elisabeth COEVELD
geb
Amsterdam 25.01.1851
vader: Jacob Coeveld (ber steenkolenfactor)
moeder:
Anna Maria Catharina Elisabeth Keman
ber
dienstbaar, dienstbode
overl Amsterdam 06.02.1930


Maria-Keijzer-80.gif

Gezin ANDRIESE - COEVELD

Het gezin woonde te Amsterdam

Bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

a

Anna Elisabeth ANDRIESE
geb Amsterdam 1881
ber
overl
tr
Amsterdam 08.02.1912 reg.4;fol.40v
Frans ter VEEN
geb
Amsterdam 1884
vader: Dirk ter Veen (ber winkelier)
moeder:
Hendrika Klous
ber
kantoorbediende
overl

-

IV

b

Louis ANDRIESE
geb Amsterdam 1882
ber
kantoorbediende
overl
tr
Amsterdam 20.08.1908 reg.6E;fol.29
Catharina Maria TERMEULEN
geb
Nieuwer-Amstel 1884
vader: Abraham Termeulen (ber smid)
moeder:
Maria Elisabeth Speekman
ber
overl

-

IV

c

Antje ANDRIESE
geb Amsterdam 1885
ber
overl
tr
Amsterdam 20.04.1911 reg.2B;fol.14v
Hendrikus Marinus TOUBER
geb
Amsterdam 1886
vader: Hendrikus Marinus Touber (ber timmerman)
moeder:
Hendrika Klasina de Haas
ber
kantoorbediende
overl

-

IV

d

Anna Maria Catharina Elisabeth ANDRIESE
geb Amsterdam 12.01.1872
ber dienstbode
overl Amsterdam 01.06.1959
tr Amsterdam 12.11.1891
akte nr reg.28;fol.45
Joseph Johannes Marinus GROEN
geb Amsterdam 05.01.1870
ber
schoenmaker, winkelchef
overl Bussum 10.04.1940


amceAndriesse-80

IV

e

Jacob ANDRIESE
geb Amsterdam 1889
ber
timmerman
overl
tr
Amsterdam 27.02.1902 reg.8;fol.6
Jacoba BERGSMA
geb
Barradeel 1886
vader: Pieter Bergsma (ber magazijnknecht)
moeder:
Taekje Kolthof
ber
overl

-

IV

f

Joseph Johannes Marinus ANDRIESE
geb Amsterdam 1893
ber
schrijver bij het Burgerlijk Armbestuur
overl
tr
Amsterdam 06.01.1921 reg.5;fol.7
Henriette Jacqueline BAGNAIJ
geb
Amsterdam 1889
vader: Guillaume Edouard Bagnaij (ber slager)
moeder:
Jeannette Louise Bleij
ber
overl

-

- Genealogie van Nicolaas Groen
- Wazamar archief

bronnen:

- Genlias
 

Voor reacties